W dniach 25-28 marca 2019 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu, po raz pierwszy w Polsce, przeprowadzone zostało „Szkolenie z technik i taktyki poszukiwań z wykorzystaniem psów ratowniczych”. Szkolenie było realizowane zgodnie z programem zatwierdzonym przez Komendanta Głównego PSP z dnia 21 kwietnia 2015 r.

Celem szkolenia było przygotowanie uczestników do udziału w akcjach poszukiwawczo-ratowniczych po katastrofach budowlanych oraz poszukiwaniach osób zaginionych w terenie.

W szkoleniu uczestniczyły 23 osoby, w tym 6 dowódców SGPR PSP poziomu gotowości C, 6 przewodników z psami z PSP, 10 przewodników z psami z OSP oraz Pani Monika Krasińska-Ligiejka – obserwator z 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Zajęcia praktyczne były prowadzone zarówno na gruzowisku poligonu wydziału jak również w terenie otwartym.

Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo oraz wszelkie cenne, merytoryczne sugestie, które pozwolą nam udoskonalić realizację szkolenia w następnych edycjach.

 

 

Opracowanie: Joanna Pulit

Zdjęcia: Joanna Pulit