W dniach 09 - 11 kwietnia 2019 roku kadeci I kompanii uczestniczyli w zajęciach wyjazdowych z przedmiotu „Przeciwpożarowe zaopatrzenie w wodę”. Odbyły się one w zakładzie wodociągów miejskich miasta Krakowa, oddział  - Zakład Uzdatniania Wody Raba.
Zakres zajęć obejmował:
1. Zapoznanie się z zakładem.
2. Warunki techniczne dla przyłączy wodociągowych w celu zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru.
3. System zaopatrzenia w wodę tworzony przez współdziałające elementy:
-    ujęcia wody,
-   pompownie I stopnia (przepompownie z ujęcia do stacji uzdatniania),
-   zakłady uzdatniania wody (stacje uzdatniania wody),
-   zbiorniki wody czystej uzdatnionej,
-   pompownie II stopnia (przepompownie ze zbiornika do sieci),
-   zbiorniki wyrównawcze sieciowe,
-    sieci przewodów wodociągowych (przewody tranzytowe, magistrale, przewody rozdzielcze.

W trakcie zajęć można było porównać zakres pracy pomp w układzie równoległym i szeregowym, a także zaobserwować zastosowanie urządzeń i zestawów do  podnoszenia ciśnienia wody w sieci wodociągowej. Słuchacze zapoznali się z różnymi rodzajami zbiorników wodnych: otwartymi i zamkniętymi oraz zobaczyli   jak działają filtry kwarcowe i jak przebiega proces uzdatniania wody w zależności od celu dalszego jej wykorzystania.

 

 

Opracowanie: bryg. A. Raudnitz
Zdjęcia: bryg. A. Raudnitz