W dniu 10 kwietnia 2019 roku na Cmentarzu Rakowickim przeprowadzono uroczysty apel upamiętniający 96 ofiar katastrofy Smoleńskiej. Odbył się on przy grobie śp. Posła na Sejm i Druha Ochotniczej Straży Pożarnej Wiesława Wody. Organizowana z inicjatywy Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Krakowie uroczystość jak co roku zebrała wiele rodzin ofiar i całe grono ludzi blisko związanych z tragicznie zmarłymi. Wśród rodzin, znajomych, przedstawicieli władz państwowych i samorządowych składających hołd zmarłym znalazła się również reprezentacja Państwowej Straży Pożarnej na czele z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim PSP st. bryg. Markiem Bębenkiem, p.o. Komendantem Miejskim PSP w Krakowie st. bryg. Pawłem Knapikiem oraz p.o. Komendantem Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. kpt. Markiem Chwałą.

Podczas uroczystości na cmentarzu Rakowickim hołd zmarłym w katastrofie Smoleńskiej oddał także Prezydent RP Andrzej Duda, który wraz z ministrami kancelarii Prezydenta RP złożył okolicznościowe wiązanki i modlił się przy grobach ofiar.

Po zakończeniu uroczystego apelu na Cmentarzu Rakowickim, na którym wiązanki złożono również na mogiłach śp. Andrzeja Kremera, śp. Janusza Kurtyki, śp. gen. Włodzimierza Potasińskiego oraz śp. Andrzeja Sariusza-Skąpskiego, delegacja Państwowej Straży Pożarnej wraz z posłem na sejm i Prezesem Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP Edwardem Siarką udała się na Wawel, gdzie złożyła wiązanki przy grobie pary prezydenckiej Marii i Lecha Kaczyńskich.

Na koniec Komendant SA PSP wraz z asystą udał na cmentarz w podkrakowskich Bielanach, gdzie złożył hołd i okolicznościową wiązankę na grobie śp. Zbigniewa Wassermanna.

 

 

Opracowanie: kpt. Michał Kuczera

Zdjęcia: Jerzy Moniczewski, kpt. Michał Kuczera