W środę 17 kwietnia 2019 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie miała miejsce kameralna, lecz niezwykle ważna uroczystość. Dwóch pracowników Szkoły: str. Bartłomiej Barczyk i str. Adrian Solarz, złożyli ślubowanie, a wypowiadając słowa roty dołączyli do grona strażaków Państwowej Straży Pożarnej. Ślubowanie nowych funkcjonariuszy przyjął p.o. Komendant Szkoły st. kpt. Marek Chwała, obecni byli także naczelnik Wydziału Organizacyjno-Kadrowego st. kpt. Małgorzata Omielska oraz bezpośredni przełożony ww. strażaków - mł. bryg. Artur Szewczyk, główny specjalista Wydziału Techniczno-Poligonowego.

 

 

Opracowanie: Jolanta Placzewska - Wydział Organizacyjno-Kadrowy

Zdjęcia: Faustyna Maniecka