W dniach 15 – 17 kwietnia 2019 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu odbyło się „Szkolenie specjalistyczne z zakresu segregacji w wypadkach mnogich i masowych”.

Zagadnienia poruszane podczas szkolenia obejmowały problematykę organizacji
i prowadzenia działań ratowniczych podczas zdarzeń z dużą liczbą osób poszkodowanych.

W Szkoleniu uczestniczyło 17 ratowników z KM PSP m.st. Warszawy, KM PSP
w Poznaniu, Krakowie i Siedlcach, KP PSP w Kościanie, Dąbrowie Tarnowskiej, Legionowie, Sochaczewie i Limanowej. W roli obserwatorów w Szkoleniu udział wzięło
2 wykładowcy z SA PSP w Poznaniu.

Ponadto w części praktycznej szkolenia uczestniczyli studenci I roku kierunku ratownictwo medyczne z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Nowym Sączu.

 

 

Opracowanie i zdjęcia: bryg. dr n.med. Mariusz Chomoncik