Od wielu lat maj, miesiąc w którym w szczególny sposób wspomina się postać św. Floriana, obfituje w różnego rodzaju wydarzenia nawiązujące do funkcjonowania jednostek ochrony przeciwpożarowej. Niezwiązanych z działalnością ratowniczą dziwić może liczba i skala organizowanych w tym czasie przez strażaków uroczystości. Rozłożenie obchodów przypadającego 4 maja Międzynarodowego Dnia Strażaka nie jest jednak zabiegiem przypadkowym, a wynika bezpośrednio z chęci, by nie rzec konieczności, spotykania się ze sobą członków “strażackiej rodziny”, budowania niezbędnych do skutecznego działania i wzajemnego zaufania braterskich więzi. Tego rodzaju inicjatywy są także doskonałą sposobnością do wręczenia awansów, odznaczeń, wyróżnień, złożenia życzeń oraz podziękowań za trud służby i pracy na rzecz społeczeństwa.

17 maja 2019 roku na Placu Jana Pawła II w Wadowicach zorganizowane zostały, przy współudziale naszej Szkoły, Wojewódzkie Obchody „Dnia Strażaka 2019”.

Tegoroczne uroczystości rozpoczęły się w Bazylice Ofiarowania NMP od odprawionej w intencji strażaków Mszy Świętej. Po niej nastąpiła właściwa część wydarzenia, na którą zgodnie z pożarniczym ceremoniałem złożyły się: przegląd i przywitanie pododdziałów, podniesienie flagi państwowej, przywitanie wszystkich przybyłych, w tym zaproszonych gości oraz okolicznościowe przemówienia. Oficjalne obchody naszego święta rozpoczęły się od złożenia wieńca i wiązanek pod pomnikiem Jana Pawła II oraz odczytania skierowanego do wszystkich strażaków przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę listu i okolicznościowego adresu Komendanta Głównego PSP gen. bryg. Leszka Suskiego.

Po wręczeniu wyróżniającym się w służbie strażakom awansów na wyższe stopnie służbowe, państwowych i resortowych nagród, medali, odznaczeń i dyplomów głos zabrali przedstawiciele władz państwowych i samorządowych: Wiceprezes Rady Ministrów, przewodnicząca Komitetu Społecznego Rady Ministrów Beata Szydło, Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik, Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Łukasz Smółka, Burmistrz Wadowic Bartosz Kaliński oraz reprezentujący Państwową Straż Pożarną Zastępca Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marek Jasiński oraz w imieniu gospodarzy i współorganizatorów - Małopolski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Marek Bębenek.

Całość zwieńczyła defilada pododdziałów pieszych i zmotoryzowanych, której blask przyćmiły nieco strugi padającego deszczu.

W gronie wyróżnionych w czasie obchodów Wojewódzkiego Dnia Strażaka 2019 awansami, medalami i odznaczeniami znaleźli się także funkcjonariusze i pracownicy naszej Szkoły. Awansowani na wyższy stopień służbowy zostali: brygadiera – mł.bryg. Maciej Słodowski i mł.bryg. Jacek Smyczyński, aspiranta – mł.asp. Tomasz Pytel oraz mł.asp. Tomasz Jakubowski. Medalami i odznaczeniami uhonorowani zostali: mł.bryg. Marcin Szewerniak (dwukrotnie), mł.bryg. Krzysztof Chorobik, mł.bryg. Tadeusz Ubik, oraz Pan Zbigniew Skrzypek.

Wszystkim awansowanym, odznaczonym, nagrodzonym i w inny sposób wyróżnionym serdecznie gratulujemy!

Prócz wyróżnionych w uroczystościach uczestniczyła także kadra Szkoły na czele z p.o. Komendantem SA PSP w Krakowie st.kpt. Markiem Chwałą i jego zastępcą mł.bryg. Marcinem Szewerniakiem, naczelnikami i kierownikami komórek organizacyjnych, a także dowodzona przez kpt. Michała Kuczerę składająca się z kadry i kadetów kompania honorowa.

Warto pamiętać, że historia dzisiejszej Małopolski wywarła ogromny wpływ na kształt całej obecnej ochrony przeciwpożarowej. Stało się tak między innymi na skutek 13 wielkich pożarów, które miały miejsce w Krakowie między 1125 a 1587 rokiem. Ich rozmiar, społeczny i materialny koszt przerodził się w utworzenie i wdrażanie „porządków ogniowych”. To tu formułowane były pierwsze zalecenia budowlane i dotyczące konieczności wyposażenia domostw i zakładów w niezbędny do zapobiegania i gaszenia pożarów sprzęt. To w Małopolsce rodziła się świadomość potrzeby działań profilaktycznych i interwencyjnych, która przerodziła się w podejmowanie decyzji o przenoszeniu niektórych zakładów rzemieślniczych poza obszary miast oraz formowaniu pierwszych straży ogniowych.

 

Poniżej zamieszczamy także List Pana Ministra Jarosława Zielińskiego przygotowany z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Wadowicach

 

 

List Pana Ministra Jarosława Zielińskiego przygotowany z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Wadowicach cz

List Pana Ministra Jarosława Zielińskiego przygotowany z okazji Wojewódzkich Obchodów Dnia Strażaka w Wadowicach cz. II

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: kdt Adrian Socha