W dniach 13-17 maja 2019 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie zs. w Nowym Sączu, przeprowadzone zostały dwie edycje „Szkolenia z zakresu ratownictwa na wodach szybkopłynących”.

Celem szkoleń było przygotowanie uczestników do prowadzenia działań ratowniczych w warunkach rzeki górskiej, rzeki o szybkim nurcie wody, płynącej wody powodziowej oraz powodzi błyskawicznej. Z uwagi na fakt, iż szkolenia były przeprowadzone w okresie wiosennym, dodatkowo przy intensywnych opadach deszczu, ratownicy mieli okazję prowadzić działania przy stanie wody, który z całą pewnością pozwolił na odczucie „siły” i nieprzewidywalności rzek górskich i wód powodziowych.

W szkoleniach, realizowanych zarówno na torze kajakowym w Wietrznicach, jak również rzekach górskich Dunajec i Poprad, udział wzięło ogółem 24 ratowników - 5 ratowników z KM PSP m. st. Warszawy, 4 ratowników z KM PSP Koszalin, 4 ratowników z KM PSP Kielce, 3 ratowników z KM PSP Wrocław, 3 ratowników z KM PSP Tarnobrzeg, 3 ratowników z KM PSP Elbląg, 1 ratownik z KP PSP Sanok oraz 1 ratownik z KP PSP Brzozów.

Egzamin końcowy szczęśliwie zdali wszyscy uczestnicy.

 

 

Opracowanie: st.bryg. Robert Kłębczyk

Zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk