Intensywne opady deszczu w południowej części Polski sprawiły, że wiele miejscowości znalazło się w bezpośrednim niebezpieczeństwie wystąpienia podtopień, a nawet powodzi. W związku z powyższym Krajowe Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności w dniu 22 maja 2019 roku uruchomiło siły i środki Centralnego Odwodu Operacyjnego Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, czego skutkiem było zadysponowanie do działań przeciwpowodziowych na terenie powiatu dąbrowskiego (woj. małopolskie) 40 osób – 26 kadetów i 14 słuchaczy szkolenia podstawowego w zawodzie strażak – którymi dowodzili doświadczeni w kierowaniu akcjami i działaniami ratowniczymi oficerowie.

Wyposażeni w wodery, płaszcze przeciwdeszczowe i niezbędne wyposażenie ratownicze słuchacze i funkcjonariusze przez całą noc z 22 na 23.05 br. pomagali w zabezpieczaniu przed zalaniem domostw oraz uczestniczyli w podwyższaniu i zabezpieczaniu nasiąkniętych wodą wałów przeciwpowodziowych.

Warto przypomnieć, że zgodnie z zapisami przepisów zawartych w rozdziale 8 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 3 lipca 2017 roku w prawie szczegółowej organizacji krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego centralny odwód operacyjny jest to wydzielony zasób ratowniczy na poziomie krajowym, organizowany w celu prowadzenia działań ratowniczych, w sytuacji gdy ich realizacja przekracza możliwości podmiotów ratowniczych z terenu powiatu lub województwa. Siły i środki centralnego odwodu operacyjnego, w skład którego wchodzi między innymi nasza Szkoła, realizują zadania na obszarze całego kraju oraz mogą być kierowane do interwencji prowadzonych poza jego granicami. Każdego dnia (oprócz okresu wakacyjnego, gdy stany zmniejszone są o 10 osób) w SA PSP w Krakowie wyznaczanych jest 50 słuchaczy gotowych do natychmiastowego zadysponowania, także kadra dowódcza ma wyznaczane dyżury domowe i jest gotowa do niezwłocznego wyjazdu w ramach kompanii wielozadaniowej lub sekcji obozowiskowej.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Tomasz Mucha