W dniach 20-24 maja 2019 roku funkcjonariusze Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie brali udział w kursie instruktorów ścinki drzew organizowany przez Stowarzyszenie Instruktorów Obsługi Maszyn Ogrodniczych i Leśnych. Zajęcia odbywały się na obiektach Zespołu Domów Studenckich nr 6 Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego oraz na powierzchni leśnej wydziału zamiejscowego Nadleśnictwa Rogów. W kursie uczestniczyło czterech funkcjonariuszy: mł. kpt. Łukasz Pietrzyk, asp. Rafał Czajka, asp. Andrzej Szymanek oraz mł. ogn. Krzysztof Nosal.
Tematyka kursu obejmowała w dużym stopniu ścinkę drzew trudnych. Informacje przekazane przez instruktorów na temat ścinki drzew suchych, chorych, mocno pochylonych, złomów oraz wywrotów, używanie ściągaczy linowych pozwoliło w bezpieczny sposób ściąć  każde przeznaczone do wycinki drzewo. Program kursu w znacznym stopniu oparty był o Instrukcję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu gospodarki leśnej wydaną przez Lasy Państwowe. Wykłady obejmowały zagadnienia z zakresu pomocy przedlekarskiej, zasad bezpieczeństwa, higieny i ergonomii przy pracach związanych z pozyskiwaniem drewna, przygotowanie narzędzi do pracy, nowoczesne rozwiązania techniczne stosowane w pilarkach i wykaszarkach, wykorzystywanie sprzętu pomocniczego, techniki ścinki, obalania i okrzesywania drzew oraz organizacja prac zrębowych.


Opracowanie: mł.ogn. Krzysztof Nosal
Zdjęcia: mł.ogn. Krzysztof Nosal