W dniach 07-10 maja 2019 roku na terenie Ośrodka Szkolenia Poligonowego Wojsk Lądowych w Żaganiu, Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie zorganizowała „Warsztaty doskonaląco-unifikacyjne dla instruktorów psów ratowniczych oraz zespołów ratowniczych z psami posiadającymi aktualną gruzowiskową specjalność ratowniczą klasy I.”


Organizacja tego przedsięwzięcia umożliwiła instruktorom psów ratowniczych utrzymanie uprawnień. Zgodnie z Zasadami organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych w krajowym systemie ratowniczo gaśniczym ( Załącznik nr 6):  „Warunkiem utrzymania uprawnień instruktora psów ratowniczych, jest co najmniej raz na dwa lata udział w warsztatach doskonalących i unifikacyjnych organizowanych w ramach nadzoru dydaktycznego przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie. Warsztaty doskonaląco-unifikacyjne powinny być organizowane przynajmniej raz w roku.”


Dodatkowo warsztaty miały na celu przygotowanie zespołów ratowniczych z psami do udziału  w egzaminie  recertyfikacyjnym Grupy USAR POLAND, przewidzianym na czerwiec br.
Warsztaty prowadzone były przez 3 instruktorów psów ratowniczych. Ogółem w wydarzeniu wzięło udział 14 funkcjonariuszy PSP– 3 przewodników z KM PSP w Nowym Sączu, 1 przewodnik z KM PSP w Wałbrzychu, 2 przewodników z KM PSP w Jastrzębiu Zdroju, 2 przewodników z  KM PSP w Gdańsku, 4 przewodników z  KM PSP w Poznaniu, 2 przewodników z KM PSP w Warszawie.


Założenia warsztatów obejmowały:
•    pracę na mikro zapachu człowieka, jego lokalizację oraz prawidłowe oznaczanie w miejscach trudnodostępnych,
•    separację zapachu żywego człowieka w środowisku nasyconym zapachami zwodniczymi i rozpraszającymi’
•    samodzielność psa w pracy poszukiwawczej, możliwości kierowania psem w celu taktycznego przeszukania gruzowiska.


Po zakończeniu warsztatów otrzymaliśmy liczne opinie od uczestników i ich dowódców. Wszyscy zgodnie twierdzą, że tego typu ćwiczenia zgrywające dla przewodników psów ratowniczych są niezbędne do efektywnego prowadzenia treningów zespołów ratowniczych, a przede wszystkim pozwalają w sposób optymalny przygotować się do realnych  działań w ramach grupy USAR POLAND.
Dziękujemy instruktorom oraz wszystkim uczestnikom za zaangażowanie i profesjonalne podejście podczas treningów.

 

 

Opracowanie: Joanna Pulit
Zdjęcia: Michał Szalc, Bartosz Tunia, Magdalena Nowicka-Błażejczyk, Joanna Pulit