W dniach 21 i 23 maja 2019 roku Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie wzięła udział w organizowanym cyklicznie od 2005 roku „Turnieju Szkół”. Organizowane corocznie, przez znajdujący się na osiedlu Na Stoku Młodzieżowy Dom Kultury „Fort 49” Krzesławice wydarzenie, polega na rywalizacji czteroosobowych grup uczniów ze szkół podstawowych. W związku z tym, że naczelnym celem imprezy jest edukacja przez zabawę, wszyscy uczestnicy są zwycięzcami, a najcenniejszym trofeum jest zadowolenie z udziału w rozwiązywaniu zadań i malujący się na twarzach uczestników uśmiech. Nasz udział w Turnieju polegał na przygotowaniu konkurencji sportowo-rekreacyjnej z wykorzystaniem technik alpinistycznych. Na specjalnie przygotowanym stanowisku uczniowie opuszczani byli z wykorzystaniem kolejki linowej ukośnej, potocznie nazywanej „tyrolką”.

W ten sposób połączyliśmy przyjemne z pożytecznym, gdyż ochoczo korzystające z tej atrakcji dzieci, prócz doskonałej zabawy, miały także okazję do poznania małego ale bardzo ważnego elementu ratownictwa specjalistycznego. W czasie działań ratowniczych technika ta wykorzystywana jest do pokonywania odcinków terenu pozbawionego wystarczającej rzeźby (w szczególności przepaści, wąwozów i studni w jaskiniach, wysokich budynków i innych miejsc zagrożonych) poprzez wpięcie osób asekurowanych uprzężami na napiętej linie rozpiętej między dwoma stanowiskami położonymi w przybliżeniu na jednakowej bądź różnej wysokości.

 

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Adam Szymański

Multimedia: kdt Krzysztof Zięba