04 czerwca 2019 roku był ostatnim dniem nauki dla 171 słuchaczy XXXV Turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego. Jego zwieńczeniem była uroczysta zbiórka, która stała się okazją nie tylko do wręczenia stosownych zaświadczeń o zakończeniu kwalifikacji Z.23 – zarządzenie działaniami ratowniczymi – ale także wyróżnienia osób, które osiągnęły najwyższe wyniki w uczeniu się lub wykazywały szczególne zaangażowanie na rzecz grupy i Szkoły.

Prymusem Turnusu została:

  • mł. ogn. Aleksandra Lipień

 

tuż za nią, osiągając również średnie ocen powyżej 4,0 uplasowali się ex aequo:

 

  • ogn. Tomasz Wilczyński i st. sekc. Anna Szerer.

 

Za aktywne uczestnictwo i zaangażowanie w życie Szkoły, a także działania na rzecz słuchaczy trwającego od maja 2018 roku kursu dyplomami nagrodzeni zostali pełniący funkcję dowódcy poszczególnych plutonów:

  • ogn. Rafał Teleńczuk,
  • sekc. Adam Sitarek,
  • mł. ogn. Dominik Machał,
  • Pani Nina Dąbkowska
  • Pan Rafał Krośnicki.

Nawiązując do słów p.o. Komendanta Szkoły st.kpt. Marka Chwały wszystkim słuchaczom zakończonego dzisiaj kwalifikacyjnego kursu zawodowego, szczególnie osobom wyróżnionym i nagrodzonym, serdecznie gratulujemy zakończenia kolejnego etapu pożarniczej edukacji. Jesteśmy dumni z tego, że wybraliście Państwo naszą Szkołę jako miejsce do zdobywania i doskonalenia posiadanej wiedzy i umiejętności. Życzymy Państwu powodzenia na rozpoczynjących się już jutro egzaminach potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa, a osobom pełniącym służbę w Państwowej Straży Pożarnej otrzymania pod koniec czerwca stopnia młodszego aspiranta.

Zakończenie ostatniego, mającego już jedynie konsultacyjny charakter zjazdu, stało się także sposobnością do rozstrzygnięcia „Konkursu na najlepszego Wykładowcę / Instruktora KKZ Turnus XXXV”. Wraz z podziękowaniami za ogromny wkład pracy i zaangażowanie w utrzymywanie wysokiego poziomu kształcenia okolicznościowe statuetki laureatom poszczególnych kategorii wręczyli przedstawiciele kierownictwa Szkoły: st.kpt. Marek Chwała oraz mł.bryg. Marcin Szewerniak. Krótką charakterystykę zwycięzców i słowa podziękowania dla ogółu kadry dydaktycznej i wydziałów wspomagających kształcenie do wszystkich zgromadzonych skierował także Naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego mł.bryg. Rafał Czaja.

Głosami słuchaczy XXXV Turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego najlepszymi wykładowcami zostali:

  • w kategorii w kategorii „AUTORYTET” – mł. bryg. Łucja Rozwadowska,
  • w kategorii „PRAKTYK Z KRWI I KOŚCI” – bryg. Maciej Słodowski,
  • w kategorii „POMOCNA DŁOŃ” – mł. bryg. Krzysztof Chorobik.

Zwycięzcom tego szczególnego konkursu, bo będącego wyrazem uznania i szacunku uczniów, a nie przełożonych serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów, nie tylko na zawodowej drodze życia.

Dowódcą dzisiejszej uroczystości był mł.bryg. Tomasz Mucha.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk