6 czerwca 2019 roku odbyły się 10 Mistrzostwa Krakowa i Powiatu Krakowskiego w Ratownictwie Medycznym i Drogowym Służb Mundurowych. Jednostki i podmioty podległe MSWiA oraz inne formacje wystawiły 4 osobowe drużyny, przed którymi zostały postawione niecodzienne zadania związane w znacznej mierze z udzielaniem kwalifikowanej pierwszej pomocy. Wśród miejsc, w których znalazły się symulowane zdarzenia była między innymi wieża Kościoła Mariackiego na Rynku Głównym w Krakowie oraz zalew Bagry. Drużyny miały możliwość sprawdzenia swoich umiejętności w izolowanych zdarzeniach medycznych, jak również w sytuacji zdarzenia masowego, a jednym z wyzwań była konieczność udzielenia pomocy osobie, która odebrała przesyłkę z toksyczną substancją. Wszystkie wymagały nie tylko doskonałej znajomości zasad i procedur ratowniczego postępowania, ale także zgrania i wzajemnego wsparcia wszystkich członków zastępów.

Szkolna Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza reprezentowana przez: kpt. Artura Bartochę, mł.asp. Mariusza Ździebko, asp. Pawła Dziwiszewskiego, asp. Wojciecha Kurkowskiego i rezerwowego - str. kdt. Mateusza Morawskiego, zajęła II miejsce przegrywając tylko kilkoma punktami z JRG nr 4 w Krakowie.

 Wszystkim serdecznie gratulujemy!

 

 

 

 

Opracowanie: str. kdt Mateusz Morawski

Zdjęcia: str. kdt Mateusz Morawski