Między 7 listopada 2018 a 26 czerwca 2019 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie przeprowadzone zostały dwa szkolenia podstawowe w zawodzie strażak.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników z przedmiotów objętych programem nauczania, uzyskaniu zaliczenia bloku podstawowego oraz zdaniu egzaminów końcowych z części teoretycznej i praktycznej bloku zasadniczego, a także odbyciu 90 dniowej praktyki w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, ukończeniu szkolenia doskonalącego dla strażaków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, 59 słuchaczy odebrało z rąk p.o. Komendanta Szkoły st.kpt. Marka Chwały stosowne świadectwa i zaświadczenia.

Po dokonaniu podsumowania obu szkoleń okazało się, że najlepsze wyniki na ich finiszu osiągnęli odpowiednio:

  • w SP 2/18 - Paweł Gielarowiec, Dariusz Dudek oraz Tomasz Szewc,
  • w SP 3/18 - Piotr Szyszka, Mariusz Garnuszewski, Marcin Ozga, Jacek Pasternak oraz Kamil Żak.

Wszystkim absolwentom gratulujemy uzyskania kwalifikacji wymaganych do wykonywania zawodu strażak, życzymy satysfakcji z podjętych decyzji dotyczących obranej zawodowej, a przez to życiowej drogi. Życzymy niegasnącego pragnienia pogłębiania wiedzy i umiejętności, a korzystając z okazji, już dzisiaj zapraszamy do udziału w pozwalających uzyskać tytuł technik pożarnictwa kwalifikacyjnych kursach zawodowych.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.ogn. Krzysztof Nosal