W związku z tym, że z dniem  30 kwietnia 2019 roku mł.bryg. Robert Ziemski przeszedł w stan spoczynku, wraz z zakończeniem szkoleń podstawowych w zawodzie strażak 2 i 3 / 2018, nad którymi jako p.o. Naczelnik Wydziału Pododdziałów Szkolnych sprawował nadzór, w dniu opuszczenia murów Szkoły przez słuchaczy, tj. 26 czerwca br. odbyło się uroczyste pożegnanie naszego współpracownika i kolegi.

Mł.bryg. Robert Ziemski służbę kandydacką w SA PSP w Krakowie rozpoczął pod koniec sierpnia 1993 roku. Po niespełna dwóch latach nauki, uzyskaniu stopnia młodszego aspiranta PSP od 01 czerwca 1995 do 31 sierpnia 1996 pełnił obowiązki dowódcy zastępu w Komendzie Powiatowej PSP w Bytomiu. Do naszej Szkoły, już jako funkcjonariusz wzmacniający potencjał jednostki ratowniczo-gaśniczej powrócił we wrześniu 1996 roku. Od tego czasu zajmował szereg różnych stanowisk: od dowódcy zastępu, sekcji i zmiany, poprzez etat starszego specjalisty, starszego wykładowcy na pełnieniu obowiązków naczelnika wydziału kończąc.   

Jego zaangażowanie i oddanie służbie zaowocowało przyznaniem odznaczeń i wyróżnień, wśród których znalazły się:
•    Brązowy Medal „Za Zasługi dla pożarnictwa”,
•    Brązowa Odznaka „ Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”,
•    Medal Srebrny „Za Długoletnią Służbę”,
•    Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

Pan mł. bryg. Robert Ziemski przez 17 lat pełnił funkcje dowódcze w Szkolnej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej. Uczestniczył w wielu akcjach i działaniach ratowniczych, a zdobytym na przestrzeni lat doświadczeniem oraz wiedzą chętnie dzielił się z kadetami, słuchaczami i współpracownikami. Angażował się nie tylko w realizowane w ramach  praktycznej nauki zawodu zajęcia, ale także działania stricte wychowawcze mające na celu kształtowanie właściwych postaw i godnego funkcjonariusza PSP zachowania. Umiejętność łączenia teorii z praktyką oraz predyspozycje dydaktyczne sprawiły, że w roku 2013 został on mianowany na stanowisko starszego wykładowcy i rozpoczął pracę w Wydziale Kształcenia Zawodowego.
Jako członek zespołu przedmiotowego taktyka zwalczania pożarów prowadził zajęcia teoretyczne i praktyczne związane z organizacją i prowadzeniem działań gaśniczych.
Mł. bryg. Robert Ziemski swoje szerokie doświadczenie zawodowe potrafił w pełni wykorzystać także podczas realizacji innych zadań i obowiązków służbowych, w toku ich realizacji cechowała go dokładność, duże zaangażowanie, inicjatywa i samodzielność w podejmowaniu decyzji. Sprawdzał się zarówno jako aktywny konstruktor nowych rozwiązań edukacyjnych, jak i rozwiązań praktycznych w kształceniu poligonowym.
W czasie służby, poprzez uczestnictwo w warsztatach tematycznych i sympozjach, systematycznie rozszerzał swoje kompetencje. Umiejętność pracy w zespole, zdobyta wiedza operacyjna oraz posiadane predyspozycje, kompetencje dydaktyczne i wychowawcze spowodowały, że ukoronowaniem jego służby w PSP było powierzono mu realizacji zadań na stanowisku naczelnika wydziału pododdziałów szkolnych.

Za lata spędzone w gronie kadry Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł.bryg. Robertowi Ziemskiemu podziękowali nie tylko przedstawiciele kierownictwa Szkoły na czele z p.o. Komendantem st.kpt. Markiem Chwałą, ale także licznie przybyli na uroczyste zakończenie służby koleżanki i koledzy.

Nawiązując do słów podziękowań i życzeń żegnającego się ze Szkołą mł.bryg. Roberta Ziemskiego, życzymy mu dużo zdrowia, bo jak sam powiedział zdrowie jest najważniejsze. Życzymy mu także wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, bo każdy, kto miał szansę go poznać wie, jak wielką wartością jest dla niego najbliższa rodzina.

 

 

Opracowanie: na podstawie informacji Wydziału Organizacyjno-Kadrowego mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk
Zdjęcia: mł.ogn. Krzysztof Nosal