28 czerwca 2019 roku na placu zewnętrznym Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie odbyła się promocja tegorocznych absolwentów, którzy zdobywając tytuł technika pożarnictwa spełnili warunki niezbędne do nadania im stopnia młodszego aspiranta w PSP. Poprzedzona została koncelebrowaną Mszą Świętą odprawioną w intencji absolwentów i wszystkich strażaków pod przewodnictwem Metropolity Krakowskiego Jego Ekscelencji Księdza Arcybiskupa Marka Jędraszewskiego. Uczestniczący w niej przedstawiciele kadry, zaproszeni goście i wszyscy, którzy w ten sposób chcieli zakończyć kolejny etap swojej edukacji, mieli okazję wsłuchania się w słowa skierowanej do nich homilii, a także w grę i śpiew niecodziennego organisty, którym tego dnia był kończący służbę kandydacką kadet Mateusz Marta.

Główna część wydarzenia rozpoczęła się w samo południe na placu zewnętrznym Szkoły od złożenia przez dowódcę uroczystości mł.bryg. Tomasza Muchę meldunku o gotowości Szkoły do uroczystości promocji, który przyjął Zastępca Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Marek Jasiński. Następnie, zgodnie z ceremoniałem pożarniczym, nastąpił przegląd i przywitanie pododdziałów, zaproszenie na trybunę honorową i przywitanie przybyłych gości, podniesienie flagi państwowej oraz odśpiewanie hymnu państwowego.

Po powitaniu przez p.o. Komendanta Szkoły st.kpt. Marka Chwałę przybyłych na dzisiejsze święto gości, pełnym wyrazów uznania, podziękowań, gratulacji i życzeń okolicznościowym przemówieniu nastąpiła najbardziej oczekiwana przez wszystkich chwila, czyli odczytanie rozkazów personalnych o nadaniu stopni młodszego aspiranta w Państwowej Straży Pożarnej i promowanie 90 absolwentów XXVII Turnusu kształcenia dziennego oraz 163 byłych już słuchaczy XXXV Turnusu kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w tym osób zatrudnionych i pełniących służbę w innych, niż PSP jednostkach ochrony przeciwpożarowej. Jako pierwsze w swoich kompaniach awansowane zostały osoby, które w czasie nauki osiągnęły najwyższe wyniki – kadet Matusz Marta i słuchaczka KKZ Aleksandra Lipień.

Miłym akcentem dzisiejszego święta było także wręczenie nagród Komendanta Głównego PSP trzem wyróżniającym się w służbie pracownikom Szkoły, z rąk nadbrygadiera Marka Jasińskiego, odebrali je: bryg. Jacek Smyczyński, mł.bryg. Adam Szymański oraz st.kpt. Piotr Nowak.

Promowanym i wszystkim, którzy przyjęli zaproszenie do wspólnego świętowania pogratulował i pobłogosławił także Kapelan Małopolskich Strażaków ks. bryg. Władysław Kulig.

Okolicznościowe adresy na ręce Komendanta Szkoły przesłali: Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Leszek Suski, Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu st.bryg. Jan Kołdej oraz Wojewoda Małopolski Piotr Ćwik. Po ich odczytaniu głos zabrali: nadbrygadier Marek Jasiński, Senator RP Zbigniew Cichoń oraz przedstawiciel absolwentów mł.asp. Mateusz Marta.

           

Swoją obecnością, a przez to wyrazami uznania i wsparcia dla wszystkich pracowników Szkoły Aspirantów PSP i osób promowanych, zaszczycili nas między innymi:

 • Zbigniew Cichoń Senator Rzeczypospolitej Polskiej
 • nadbryg. Marek Jasiński Zastępca Komendanta Głównego PSP
 • Rafał Bochenek Przewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego
 • Barbara Nowak Małopolski Kurator Oświaty
 • Szymon Strzelichowski Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego
 • st. bryg. Marek Bębenek Małopolski Komendant Wojewódzki PSP
 • Wojciech Pałka Starosta Powiatu Krakowskiego
 • nadinsp. Krzysztof Pobuta Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie
 • mł. insp. Zbigniew Nowak p.o. Komendanta Miejskiego Policji w Krakowie
 • płk Marek Marcisz Zastępca Komendanta Karpackiego Oddziału Straży Granicznej
 • mjr Arkadiusz Sujecki Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego Kraków-Nowa Huta
 • płk Robert Prus przedstawiciel 6 Brygady Powietrznodesantowej
 • płk Marek Szpyt przedstawiciel Komponentu Wojsk Specjalnych
 • chor. Rafał Madej przedstawiciel 8 Bazy Lotnictwa Transportowego
 • Paweł Kucharczyk Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 • st. bryg. Jan Kołdej Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Poznaniu
 • st. bryg. Paweł Borówka Zastępca Komendanta Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
 • st. bryg. Andrzej Nowak Zastępca Komendanta Miejskiego PSP w Krakowie
 • st. bryg. Sławomir Kaganek Komendant Powiatowy PSP w Myślenicach
 • mł. bryg. Robert Cieśla Komendant Powiatowy PSP w Bochni
 • bryg. Radosław Lendor Komendant Miejski PSP w Sosnowcu
 • st. bryg. Tomasz Dąbrowski Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Otwocku
 • st. kpt. Radosław Wójcik Naczelnik Wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia PSP w Katowicach
 • Radosław Włoszek Prezes Zarządu Kraków Airport
 • Ireneusz Walczak Dyrektor Oddziału Ratowniczej Stacji Górnictwa Otworowego w Krakowie
 • Dorota Skwarek Dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Krakowie
 • Monika Kolasa Dyrektor Biura Wojewody Małopolskiego
 • Kazimierz Koprowski Prezes Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie
 • Adam Młot Komendant Straży Miejskiej Miasta Krakowa
 • Brunon Lalik Dyrektor Samodzielnego Publicznego ZOZ MSWiA w Krakowie
 • Marek Maślerz Zastępca Dyrektora Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego
 • dh Leszek Zięba V-ce Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Małopolsce
 • ks. bryg. Władysław Kulig Małopolski Kapelan Strażaków
 • ks. prałat Grzegorz Szewczyk proboszcz Parafii pw. św. Floriana w Krakowie
 • ks. Stanisław Puzyniak proboszcz Parafii pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krakowie
 • Wojciech Grzeszek Przewodniczący Zarządu Regionu Małopolskiego NSZZ Solidarność
 • Henryk Odrzywołek Przewodniczący MNSP NSZZ Solidarność
 • absolwenci I Turnusu Studium Dziennego Szkoły Chorążych Pożarnictwa, którzy uczęszczali do Krakowskiej Szkoły Pożarniczej w latach 1973-1975.

Uroczysta promocja zakończona została widowiskową defiladą. Czas przeznaczony na uformowanie pododdziałów pieszych i zmotoryzowanych umilała Orkiestra Reprezentacyjna Straży Granicznej, której serdecznie dziękujemy za uświetnienie dzisiejszego święta.

Nawiązując do słów st.kpt. Marka Chwały, wszystkim tegorocznym absolwentom bardzo serdecznie gratulujemy i dziękujemy. Nie tylko za naukę, która może wydawać oczywistym obowiązkiem ucznia, czy słuchacza, ale także za zaangażowanie i udział w licznych działaniach ratowniczych, również w ramach centralnego odwodu operacyjnego KSRG, za reprezentowanie Szkoły, między innymi poprzez udział w Kompanii Honorowej, poczcie sztandarowym, zabezpieczeniach różnego rodzaju imprez i uroczystości, za aktywne włączanie się w akcje i inicjatywy społeczne, w tym ideę honorowego dawstwa krwi i szpiku kostnego, za litry wylanego na ćwiczeniach, treningach i zawodach potu, za wszelkie działania społeczne, edukacyjne i charytatywne.

Wszystkim promowanym życzymy wszelkiej pomyślności w życiu osobistym i dalszej drodze zawodowej.

 

 

adres okolicznosciowy kg Promocja 2019

adres okolicznosciowy SA PSP w Poznaniu Promocja 2019

adres okolicznościowy wojewoda promocja 2019

 

Opracowanie: mł.byrg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk