Funkcjonowanie Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie nie byłoby możliwie, gdyby nie wsparcie i zaangażowanie pracowników cywilnych. Obecnie w różnych komórkach organizacyjnych dysponujemy łącznie 63 takimi etatami.

Za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, przejawianie inicjatywy w pracy dydaktycznej i podnoszenie jej wydajności oraz jakości nagrodę finansową Komendanta Szkoły ze środków Komendanta Głównego PSP otrzymały trzy osoby:

Pani Justyna Pac,

Pani Joanna Pulit,

Pani Monika Stawowiak.

Nagrody w dniach 09 i 12 lipca 2019 roku wręczył Komendant Szkoły st.kpt. Marek Chwała.

Przyłączając się do słów uznania i podziękowań, osobom wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów nie tylko na zawodowej niwie.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk