24  lipca 2019 roku w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych z siedzibą w Nowym Sączu zakończyło się szkolenie podstawowe w zawodzie strażak. Szkolenie trwało od  10 grudnia 2018 i uczestniczyło w nim 24 strażaków z terenu całego kraju, tj. województw lubuskiego, małopolskiego, mazowieckiego, opolskiego, śląskiego, warmińsko – mazurskiego i zachodniopomorskiego.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników z przedmiotów objętych programem nauczania, uzyskaniu zaliczenia bloku podstawowego oraz zdaniu egzaminów końcowych z części teoretycznej i praktycznej bloku zasadniczego, a także odbyciu 90 dniowej praktyki w jednostkach ratowniczo-gaśniczych, ukończeniu szkolenia doskonalącego dla strażaków krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego z zakresu współdziałania z SP ZOZ Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, 24 słuchaczy odebrało stosowne świadectwa i zaświadczenia.

W uroczystym zakończeniu szkolenia udział wzięli Naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego SA PSP w Krakowie mł. bryg. Rafał Czaja, Naczelnik Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych st. bryg. Robert Kłębczyk oraz kadra dydaktyczna wydziału.

Komendant Szkoły listami gratulacyjnymi wyróżnił następujących strażaków

 

Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w nauce:

1. str. Piotrowski Dawid KM PSP Płock

2. str. Zubel Piotr KM PSP Kraków

 

Za szczególne zaangażowanie  i wzorowe zachowanie podczas szkolenia:

1. str. Zaporowski Łukasz KM PSP Gorzów wielkopolski - szef kursu  

2. str. Bała Jakub KM PSP Tarnów

3. str. Dera Patryk KM Gorzów Wielkopolski

4. str. Mazgaj Błażej KM PSP Kraków 

Gratulujemy uzyskania  kwalifikacji zawodowych do wykonywania zawodu strażaka oraz  życzymy powodzenia w dalszej służbie oraz kolejnych awansów.

 

Opracował

St. bryg. Sławomir Wojta

Zdjęcia – archiwum WSSGR Nowy Sącz (uczestnicy szkolenia)