Z głębokim żalem przyjęliśmy informację, że 27 sierpnia 2019 roku przeżywszy 72 lata zmarł były pracownik naszej Szkoły mł.bryg. w st.spocz. Bogdan Śmiełowski.

Śp. mł.bryg. w st.spocz. Bogdan Śmiełowski pełnił służbę w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie w latach 1972 – 1999. Przez pracowników i wielu naszych absolwentów zapamiętany zostanie jako charyzmatyczny wykładowca przedmiotów związanych ze sprzętem do działań ratowniczo-gaśniczych: obsługa i eksploatacja sprzętu pożarniczego oraz wyposażenie techniczne.

Pogrzeb odbędzie się w Krakowie dniu 03 września br. (wtorek) o godz. 13:40 w Sali Pożegnań na Cmentarzu Grębałowie.