Wywoływane różnymi czynnikami, w tym antropogenicznymi, pożary lasów są zjawiskiem niezwykle niebezpiecznym i groźnym zarówno dla życia i zdrowia ludzi oraz zwierząt, ale także funkcjonowania ogółu środowiska i biosystemu. Chociaż ostatnie tygodnie obfitowały w szereg medialnych doniesień dotyczących pożarów lasów w Amazonii, między innymi w kontekście powstawania toksycznych produktów spalania, to nie oznacza, że nie mamy do czynienia z tego typu zdarzeniami także na terenie naszego kraju. Jak wynika z danych statystycznych publikowanych przez Komendę Główną PSP w ubiegłym roku podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego zadysponowane zostały do 8 079 pożarów obszarów leśnych.


Świadomość konieczności przygotowywania przyszłych kadr dowódczych i pracowników jednostek ochrony przeciwpożarowej do zmagania się z tego typu zagrożeniami przekłada się na podejmowanie tematyki związanej z pożarami lasów zarówno w ramach efektów kształcenia związanych z taktyką działań gaśniczych, wyposażenia technicznego, jak i działań wyprzedzających. To właśnie w czasie zajęć praktycznych z przedmiotu profilaktyka w ochronie przeciwpożarowej, w dniach 10-11 września 2019 roku, słuchacze XXVIII turnusu kształcenia dziennego uczestniczyli w ćwiczeniach związanych z przygotowaniem podmiotów zarządzających obszarami leśnymi do walki z żywiołem. Korzystając z przychylności kierownictwa i pracowników zlokalizowanej na obszarze Lotniska Rybnik – Gotartowice Leśnej Bazy Lotniczej Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Katowicach, kadeci II kompanii mieli okazję zapoznania się między innymi z zasadami dysponowania i możliwościami wykorzystania, umożliwiających podawanie z powietrza dużych ilości wody, samolotów PZL M18 Dromader.  Najbardziej znane masowe użycie tego typu statków powietrznych miało miejsce w sierpniu 1992 roku podczas gaszenia pożaru lasu koło Kuźni Raciborskiej.

 

 

 


Dane statystyczne KG PSP [źródło: www.kgpsp.gov.pl, Dostęp z dnia 11.09.2019]

Osoby zainteresowane poszerzeniem swojej wiedzy na temat samolotu PZL M18 Dromader zachęcamy do zapoznania się z materiałem filmowym przygotowanym przez pasjonata lotnictwa, od wielu lat współpracującego ze Szkołą – twórcy kanału Zabytki Nieba - Pana Marka Siuty.

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia i materiały video: mł.bryg. Wojciech Dela