05 października 2019 roku na placu zewnętrznym Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie 86 słuchaczy XXIX Turnusu kształcenia dziennego, w obecności sztandaru, zaproszonych gości, rodzin i bliskich oraz kadry Szkoły, na czele z Komendantem st.kpt. Markiem Chwałą, złożyło ślubowanie.

Zaplanowana na godzinę 12:00 uroczystość poprzedzona została odprawioną w kościele p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa Mszą Świętą, której przewodniczył Kapelan Małopolskich Strażaków ks. bryg. Władysław Kulig, a opartą na przesłaniu powołania homilię wygłosił ks. Paweł Samborski.

Zgodnie z pożarniczym ceremoniałem kulminacyjna część wydarzenia rozpoczęła się od złożenia przez dowódcę uroczystości kpt. Michała Kuczerę stosownego meldunku. Po nim nastąpił przegląd pododdziałów i przywitanie strażaków przez Zastępcę Komendanta Głównego PSP nadbryg. Marka Jasińskiego.

Jako gospodarz pierwszy głos zabrał Komendant Szkoły. Po powitaniu wszystkich przybyłych podziękował słuchaczom za wybranie właśnie krakowskiej „aspirantki” jako miejsca, w którym postanowili uczyli się pożarniczego rzemiosła oraz za ich gotowość do pełnienia służby na rzecz osób zagrożonych i potrzebujących, a rodzicom i bliskim pogratulował owoców wychowania synów w duchu patriotycznych tradycji i wartości.

Słowa najwyższego uznania i wdzięczności skierował także do członków ochotniczych straży pożarnych oraz Kadry Szkoły, której w związku ze zbliżającym się Dniem Edukacji Narodowej, życzył niegasnącej pasji, zapału i satysfakcji z dobrze wykonywanych obowiązków oraz wszelkiej pomyślności w życiu osobistym.

Także skierowane na ręce Komendanta Szkoły listy: Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadiera Leszka Suskiego, Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka oraz Wojewody Małopolskiego Pana Piotra Ćwika, a także wystąpienie nadbryg. Marka Jasińskiego, pełne były słów wdzięczności, gratulacji i życzeń.

Trzem ślubującym plutonom towarzyszyła dowodzona przez st.kpt. Pawła Serwatkę kompania honorowa SA PSP w Krakowie oraz poczty sztandarowe jednostek OSP. Wyrazem strażackiej solidarności i współpracy była oprawa muzyczna dzisiejszego święta, którą przygotowała Orkiestra OSP Niepołomice.

Ślubowaniem na sztandar wyróżnieni zostali słuchacze:

1. Bartosz Krygowski

2. Przemysław Łuszczek

3. Krystian Lewkowicz

4. Rafał Mastej.

 

Uroczysty apel był także okazją do wręczenia przez st.kpt. Marka Chwałę okolicznościowych podziękowań i wyróżnień dla Kapelana Małopolskich Strażaków ks. bryg. Władysława Kuliga oraz jednostek OSP, wśród których znalazły się:

 1. OSP Niepołomice
 2. OSP Rzezawa
 3. OSP Wola Batorska
 4. OSP Wola Filipowska
 5. Dziecięca Drużyna pożarnicza z OSP Jadowniki.

W dowód uznania za długoletnią współpracę st.kpt. Marek Chwała otrzymał przyznaną przez Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach „Odznakę Zasłużony dla OSP Jadowniki”.

Wśród licznie przybyłych na dzisiejsze wydarzenie gości swoją obecnością na trybunie honorowej uznanie dla strażackiej służby, naszej Szkoły, a przede wszystkim stawiających pierwsze kroki w zawodowym pożarnictwie i ratownictwie słuchaczy wyrazili:

 1. nadbryg. Marek Jasiński - Zastępca Komendanta Głównego PSP
 2. Pan Tomasz Tomala - Dyrektor Gabinetu Politycznego Ministra Infrastruktury Andrzeja Adamczyka
 3. ppłk Arkadiusz Skupień reprezentujący gen. bryg. Sławomira Drumowicza Dowódcę Komponentu Wojsk Specjalnych
 4. mjr Wojciech Grzesiak reprezentujący płk pil. Pawła Bigos Dowódcę 8 Bazy Lotnictwa Transportowego
 5. płk Krzysztof Goncerz Dowódca 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w Rząsce
 6. Szymon Strzelichowski Dyrektor Generalny Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie reprezentujący Piotra Ćwika Wojewodę Małopolskiego
 7. st.bryg. Marek Bębenek Małopolski Komendant Wojewódzki PSP
 8. mł.brgy. Piotr Placek Komendant Centralnej Szkoły PSP w Częstochowie
 9. mł. inspektor Jacek Górecki reprezentujący nadinsp. dr Krzysztofa Pobuta Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie
 10. ppłk Stanisław Kapliński reprezentujący Marcina Żal Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Krakowie
 11. Paweł Kucharczyk Małopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego
 12. Arkadiusz Wrzoszczyk Wicestarosta Powiatu Krakowskiego
 13. st.bryg. Paweł Knapik Komendant Miejski PSP w Krakowie
 14. mł.bryg. Robert Cieśla Komendant Powiatowy PSP w Bochni
 15. ks. Paweł Samborski Wojewódzki Kapelan Strażaków, Delegat Kapelana Krajowego ks. Bryg. dr Jana Krynickiego
 16. ks. bryg. Władysław Kulig Małopolski Kapelan Strażaków
 17. ks. prałat Grzegorz Szewczyk Proboszcz Parafii Św. Floriana w Krakowie, Prepozyt Kolegiaty św. Floriana
 18. ks. Stanisław Puzyniak Proboszcz Parafii najświętszego Serca Pana Jezusa
 19. Marek Maślerz Wicedyrektor Krakowskiego Pogotowia Ratunkowego
 20. kpt. Janusz Hojda reprezentujący ppłk. Jacka Mróz Dyrektora Zakładu Karnego
 21. lek. med. Brunon Lalik Dyrektor Szpitala MSWiA w Krakowie
 22. Radosław Włoszek Prezes Zarządu Kraków Airport
 23. Henryk Odrzywołek Przewodniczący Małopolskiej Międzyregionalnej Sekcji Pożarnictwa NSZZ "Solidarność"
 24. st.bryg. w st. spocz. Jan Ziobro były Zastępca Podkarpackiego Komendanta Wojewódzkiego PSP.

Po uroczystości „zaślubin” z Państwową Strażą Pożarną, nasi uczniowie zaproszeni zostali na uroczysty obiad, ich bliscy mieli okazję spróbować strażackiej grochówki, a następnie wszyscy udali do swoich domów na pierwszą, tak bardzo wyczekiwaną, upragnioną, a nade wszystko nomen omen zasłużoną, przepustkę.

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk Rzecznik prasowy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk Rzecznik prasowy Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

 

 

 

05.10.209 Ślubowanie 2019 adresy IIa

 

05.10.209 Ślubowanie 2019 adresy Ia

 

05.10.2019 Adres Ministra Infrastruktury Ślubowanie