W pierwszy październikowy poranek 2019 roku, niczym przeżywający immatrykulację studenci, swoje kształcenie w ramach kwalifikacyjnego kursu zawodowego rozpoczęło 159 słuchaczy XXXVII turnusu KKZ. Ostatni realizowany w oparciu o zapisy podstawy programowej kształcenia w zawodach z dnia 31 marca 2017 roku rocznik, swoją edukację w ramach kwalifikacji MS.20 (wykonywanie działań ratowniczych) rozpoczął od spotkania z przedstawicielami kierownictwa Szkoły, którzy bezpośrednio odpowiedzialni są za organizację kształcenia i nadzór nad jego właściwym przebiegiem. W spotkaniu inauguracyjnym udział wzięli: Zastępca Komendanta SA PSP mł.bryg. Marcin Szewerniak, Naczelnik Wydziału Kształcenia Zawodowego mł.bryg. Rafał Czaja oraz opiekunowie kursu: Pani Justyna Pac i st.kpt. Piotr Nowak.

Przed słuchaczami, którzy mają już za sobą kilka, a nawet kilkanaście lat służby w szeregach PSP i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej, stoi szereg nowych wyzwań. Z naszych dotychczasowych doświadczeń wynika, że największym okazać się może powrót do szkolnych ław i odświeżenie umiejętności uczenia się oraz systematycznej pracy własnej. W czasie obu następujących po sobie kwalifikacji (MS.20 i MS.21) do 31 grudnia 2019 roku zaplanowano 650h dydaktycznych (13 tygodniowych zjazdów dydaktycznych + zjazdy zaliczeniowe, konsultacje oraz egzaminy próbne i końcowe). Zajęcia dla czterech plutonów realizowane będą zarówno w warunkach szkolnych pracowni, laboratorium, jak i z wykorzystaniem obiektów poligonowych.

Na początku nowego etapu kształcenia i doskonalenia zawodowego wszystkim słuchaczkom i słuchaczom życzymy osiągnięcia satysfakcjonujących wyników, odnalezienia odpowiedzi na nurtujące Państwa pytania dotyczące działalności ratowniczej, poznania nowych technik i sposobów reagowania w sytuacjach zagrożeń, poszerzenia wiedzy z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki przeciwpożarowej, a także uzyskania tytułu technik pożarnictwa, a funkcjonariuszom PSP stopnia młodszego aspiranta. Mamy nadzieję, że czas spędzony w szkolnych murach będzie także okazją do nawiązania nowych znajomości i przyjaźni, które pozwolą na wymianę nie tylko zawodowych spostrzeżeń i doświadczeń.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk