W dniach 28.08 do 04.10.2019 roku odbyło się Szkolenie Inspektorów Ochrony Przeciwpożarowej. Zajęcia odbywały się pracowniach dydaktycznych Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie, zajęcia praktyczne organizowane w warunkach poligonowych, gdzie uczestnicy szkolenia zapoznali się ze wszystkimi typami środków gaśniczych oraz gaśnicami i efektem gaszenia ciał stałych i cieczy palnych. Zapoznano i zaprezentowano uczestnikom sposoby zabezpieczania budynków, obiektów pod względem przeciwpożarowym. Zajęcia praktyczne odbywały się w obiekcie Galerii Bronowice. 36 -ciu uczestników SIOP ukończyło szkolenie i odebrało uroczyście zaświadczenia.

W uroczystym zakończeniu szkolenia uczestniczyli: Zastępca Komendanta SA PSP w Krakowie mł.bryg. Marcin Szewerniak, Naczelnik WCS st.bryg. Robert Wolański, bryg. Tomasz Janecki, opiekun szkolenia bryg. Adam Raudnitz.

 

 

Opracowanie: bryg. Adam Raudnitz

Zdjęcia: bryg. Adam Raudnitz