10 października 2019 roku na terenie poligonu szkoleniowego w Wydziale Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych SA PSP w Krakowie z siedzibą w Nowym Sączu zostały przeprowadzone wspólne ćwiczenia doskonalące dla SGPR “Chełm” posiadającej poziom gotowości A oraz SGPR “Nowy Sącz” będącą w poziomie gotowości C.

Zgodnie z „Zasadami organizacji działań poszukiwawczo-ratowniczych w KSRG” raz na dwa lata każda SGPR poziomu gotowości A i B ma przeprowadzić ćwiczenia doskonalące lub inne formy doskonalenia zawodowego z SGPR poziomu gotowości C.

Założenia do ćwiczeń zakładały przeprowadzenie akcji poszukiwawczo-ratowniczej po katastrofie budowalnej, w wyniku której trzy osoby zostały uwięzione pod gruzami. Zadaniem SGPR “Nowy Sącz” było zlokalizowanie dwóch z trzech uwięzionych osób przy pomocy psów ratowniczych, następnie wykonanie dostępu i ewakuacja tych osób w bezpieczne miejsce. Z kolei SGPR “Chełm” otrzymała zadanie zlokalizowania trzeciej osoby, wykorzystując do tego celu, posiadane na swoim wyposażeniu, elektroniczne urządzenia do lokalizacji tj. geofon oraz kamerę wziernikową, wykonanie dostępu i ewakuację osoby w bezpieczne miejsce. Założenie zostały zrealizowane w całości.

W ćwiczeniach doskonalących wzięło udział 9 ratowników Z SGPR “Chełm” oraz 12 ratowników z SGPR “Nowy Sącz” w tym 2 pracowników wydziału: st. bryg. Robert Kłębczyk oraz kpt. Adam Piętka.

 

 

Opracowanie: st. bryg. Robert Kłębczyk

Zdjęcia: st. bryg. Robert Kłębczyk