29 października - Światowy dzień udaru mózgu

Udar mózgu jest jedną z trzech głównych przyczyn śmierci osób dorosłych i wiodącą przyczyną trwałej niepełnosprawności tej grupy wiekowej. Szacuje się, że jedna na sześć osób na świecie: miała, ma lub będzie miała udar mózgu w czasie swojego życia.

Sama choroba związana jest z zaburzeniem krążenia krwi w mózgu, które wywołane może być zarówno blokującym jej przepływ skrzepem (udar niedokrwienny – tzw. zawał mózgu), jak i spowodowanym uszkodzeniem naczynia krwionośnego krwawieniem (udar krwotoczny).

W obu przypadkach na poziomie pierwszej pomocy najważniejszym jest wczesne rozpoznanie problemu przez świadków zdarzenia, a następczo skrócenie czasu pomiędzy wystąpieniem pierwszych objawów a kontaktem z lekarzem. Mając na uwadze troskę o zdrowie nas samych i naszych bliskich, a także poszkodowanych, do których dysponowani jesteśmy w ramach izolowanych zdarzeń medycznych, interwencji związanych z otwarciem mieszkania lub pomocą zespołom ratownictwa medycznego, poniżej prezentujemy najczęściej pojawiające się objawy i zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi szeroko zakrojonej profilaktyki.

Osobom chętnym do poszerzenia swojej wiedzy na temat udaru mózgu plecamy storny internetowe

Fundacji Udaru Mózgu Fundacji Udaru Mózgu

Społecznej kampanii na temat udaru mózgu Społecznej kampanii na temat udaru mózgu

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Grafika tutułowa i poniżej: http://www.fum.info.pl/page/index/280

Alert udarowy