29 i 30 października 2019 roku w Szkołe Aspirantów PSP w Krakowie zorganizowana została kolejna edycja Szkolenia doskonalącego z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi na poziomie taktycznym. Tym razem jego uczestnikami były osoby wstępujące na co dzień w obowiązki kierujących działaniami ratowniczymi z województwa małopolskiego.

Dwudniowe spotkanie rozpoczęło się od przywitania uczestników przez Naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego mł.bryg. Rafała Czaję. Przestawił on zarówno główne cele spotkania, jak i osoby wiodące w omawianiu tematyki oraz moderujące powodowane wymianą doświadczeń dyskusje.

Chęć i obowiązek nieustannego pogłębiania i doskonalenie wiedzy oraz umiejętności z zakresu kierowania działaniami ratowniczymi podczas różnych zdarzeń, których rozmiar i charakter wymaga użycia zasobów ratowniczych w siłach nieprzekraczających wielkością jednego batalionu lub sił, w których składzie znajdują się specjalistyczne grupy ratownicze, pozwala na rozwój i utrwalenie swoich zawodowych kompetencji. Jednoosobowa odpowiedzialność za przebieg akcji lub działań ratowniczych jest jednym z wielu, a z pewnością najbardziej skutecznym, bodźcem do niestannego rozwoju zawodowego oraz podejmowania edukacyjnych inicjatyw pozwalających między innymi na podstawie studium przypadków i ćwiczeń aplikacyjnych unikać potencjalnych błędów.

Pomimo tego, że wiodącą rolę w organizacji szkolenia miała nasza Szkoła, osiągnięcie przyjętych założeń i efektów nie byłoby możliwe bez wsparcia ze strony cieszących się uznaniem ratowniczego środowiska i przełożonych przedstawicieli Komendy Wojewódzkiej PSP w Krakowie, którymi byli: st.kpt. Marcin Kwiatek oraz kpt. Bogusława Szydło.

Podsumowania dwudniowego szkolenia i wręczenia uczestnikom stosownych zaświadczeń dokonał Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st.kpt. Marek Chwała.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk, mł.bryg. Mariusz Grzesik