Pomimo tego, że wspominać tych, którzy odeszli już z tego świata można właściwie w każdym czasie i miejscu, to doświadczenia przepełnionych zadumą i nostalgią listopadowych dni uświadamiają nam, jak ważne są miejsca, do których możemy się udać, przy których możemy się zatrzymać, które pozwalają nam wspomnienia uczynić nie tylko indywidualnym przeżyciem, ale także widocznym znakiem naszej pamięci i wdzięczności.

Myśląc o wszystkich strażakach, którzy odeszli już na wieczną służę, a w szczególności o byłych pracownikach naszej Szkoły oraz tragicznie zmarłych kadetach, przed umieszczonymi przy wejściu głównym do budynku Szkoły tablicami upamiętniającymi ich przedwczesną śmierć, złożona dzisiaj została okolicznościowa wiązanka oraz zapłonął symboliczny znicz.

Cześć ich pamięci!

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk