29 listopada 2019 roku w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie przy ul. Westerplatte zostało podpisane porozumienie ze Szkołą Aspirantów PSP w Krakowie.
Porozumienie dotyczy współpracy w zakresie odbywania praktyk zawodowych kadetów drugiego rocznika w Wydziale Operacyjno - Szkoleniowym oraz jednostkach ratowniczo - gaśniczych KM PSP w Krakowie.
Podczas przebiegu praktyk kadeci będą mieli okazję do zapoznania ze specyfiką pełnienia służby przez oficera operacyjnego KM PSP, przeprowadzaniem inspekcji gotowości operacyjnych jak również będą mieli okazję uczestniczyć w działaniach ratowniczo - gaśniczych realizowanych przez JRG KM PSP w Krakowie.
Porozumienie osobiście podpisał Komendant Miejski PSP w Krakowie st. bryg. Paweł Knapik oraz Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st. kpt. Marek Chwała.

 

 

Opracowanie: kpt. Bartłomiej Rosiek - oficer prasowy KM PSP w Krakowie
Zdjęcia: kpt. Bartłomiej Rosiek - oficer prasowy KM PSP w Krakowie