Nie było dziełem przypadku ani zbiegiem okoliczności, że tegoroczna uroczysta zbiórka z okazji Narodowego Święta Niepodległości zorganizowana została w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie w Dniu Podchorążego, czyli święta ustanowionego na pamiątkę wybuchu w dniu 29 listopada 19830 roku, powstania listopadowego.

Po złożeniu stosownego meldunku przez dowódcę uroczystości mł.bryg. Tomasza Muchę, wspólnym odśpiewaniu 4 zwrotek Mazurka Dąbrowskiego, odczytany został przez mł.bryg. Krzysztofa Chorobika skierowany do funkcjonariuszy i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej list Komendanta Głównego PSP.

Liczne odwołania do 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz patriotyzm i umiłowanie Ojczyzny, której wyrazem jest dzisiaj służba dla drugiego człowieka i jego otoczenia, stały się także myślą przewodnią wygłoszonego przez Komendanta Szkoły st.kpt. Marka Chwałę okolicznościowego przemówienia.

W obecności sztandaru, przełożonych i współpracowników, awanse na wyższe stopnie służbowe, jako wyraz szczególnego wyróżnienia, odebrali trzej funkcjonariusze: mł.bryg. Dariusz Radoń, st.sekc. Arkadiusz Klimek, st.str. Bartosz Klich oraz liczne grono kadetów. Spotkanie w szkolnej auli stało się także okazją do wręczenia dwóm strażakom nagród finansowych przyznanych przez Komendanta Głównego PSP za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych. Z rąk kierownictwa Szkoły odebrali je: mł.bryg. Robert Krakowski i mł.bryg. Janusz Chorobik.

Miłą niespodzianką, a zarazem bardzo wzruszającym i budującym elementem dzisiejszej uroczystości, był przygotowany przez kadetów i słuchaczy kompanii I koncert pieśni patriotycznych. Inicjatorem, gitarzystą i pierwszym głosem był kdt Mikołaj Bielaska.

Wszystkim awansowanym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy, a podchorążym będących słuchaczami różnych szkół mundurowych, przesyłamy serdeczne życzenia i gorące, jak przystało na strażaków, pozdrowienia.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk