Pomimo tego, że udział w działaniach ratowniczych na stałe wpisany jest w pełnienie służby przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, a wręcz jest naszym obowiązkiem, to co jakiś czas dochodzi do zdarzeń, które swoim rozmiarem przekraczają możliwości sił i środków będących w dyspozycji danego rejonu operacyjnego, wymagają dodatkowego wsparcia technicznego, a od ratowników długotrwałego i wyczerpującego, zarówno fizycznie, jak i psychicznie, działania. Jednym z ostatnich, niestety tragicznym w skutkach tego typu zdarzeniem, była katastrofa budowlana w Szczyrku, w której życie straciło 8 osób. Do prowadzonych w dniach 4-5 grudnia 2019 roku działań ratowniczych, polegających głównie na ręcznym usuwaniu gruzu, skierowane zostały także siły i środki, będącego w dyspozycji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, Centralnego Odwodu Operacyjnego KSRG z naszej Szkoły.

Za szczególne zaangażowanie w prowadzone w Szczyrku działania Komendant Główny PSP wyróżnił nagrodami pieniężnymi dowódców kompanii wielozadaniowej, którzy wraz z podziękowaniami i gratulacjami, odebrali je 20 grudnia 2019 roku z rąk Komendanta Szkoły st.kpt. Marka Chwały.

Warto zauważyć, że pełna poświęcenia i profesjonalizmu postawa kadry i kadetów spotkała się także z uznaniem i bardzo wysoką oceną kierujących działaniami ratowniczymi oraz Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego PSP nadbryg. Jacka Kleszczewskiego.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk