29 stycznia 2020 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie odbyła się coroczna odprawa egzaminatorów i organizatorów egzaminów zespołów ratowniczych z psami.

Podczas odprawy dokonano analizy i podsumowania egzaminów zespołów ratowniczych z psami przeprowadzonych w roku 2019 oraz uzgodniono plan egzaminów na rok bieżący. Tematyka zajęć dotyczyła również metodyki oceniania pracy psów ratowniczych w aspekcie występujących problemów mentalnych oraz problematyki poprawy jakości szkolenia zespołów ratowniczych.

W odprawie udział wzięli: st.bryg w st. spocz. Tomasz Rzewuski - przedstawiciel KCKRiOL, Komendant Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie st.kpt. Marek Chwała, Zastępca Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł.bryg. Marcin Szewerniak, instruktorzy psów ratowniczych pełniący funkcje egzaminatorów zespołów ratowniczych z psami oraz przedstawiciele Wydziału Szkolenie Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu.

 

 

Opracowanie: Joanna Pulit

Zdjęcia: Joanna Pulit