Na prośbę Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim Telewizji Polskiej poniżej przestawiamy ofertę zatrudniania dla inspektora ochrony przeciwpożarowej, technika pożarnictwa lub inżyniera bezpieczeństwa pożarowego.

Osoby zainteresowane otrzymaną ofertą prosimy o wypełnienie zamieszczonej pod odnośnikiem ankiety.

Informujemy, że Szkoła Aspirantów PSP w Krakowie, pełniąc jedynie funkcję informacyjną, nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje udziału w postępowaniu rekrutacyjnym i potencjalnego zawarcia umowy z ogłoszeniodawcą.

 

Telewizja Polska S.A. poszukuje kandydatów i kandydatek

zainteresowanych pracą w Ośrodku Administracji jako: 

Inspektor Ochrony Przeciwpożarowej

Miejsce pracy: Warszawa

Zakres obowiązków będzie obejmował:

 • kontrolę doboru, rozmieszczenia i konserwacji sprzętu gaśniczego, urządzeń przeciwpożarowych oraz prawidłowego oznakowania i utrzymania dróg ewakuacyjnych,
 • zapoznawanie nowo przyjętych pracowników z przepisami ppoż.,
 • kontrolę poprawności oraz pomoc w przeprowadzaniu przeglądów konserwacyjnych systemów, instalacji, sprzętu i innych urządzeń przeciwpożarowych,
 • nadzór oraz uczestnictwo w pracach inwestycyjnych i modernizacyjnych w zakresie ochrony przeciwpożarowej,
 • obsługiwanie central sygnalizacji pożarowej, dźwiękowego systemu ostrzegawczego, stałych urządzeń gaśniczych, instalacji oddymiania,
 • podejmowanie akcji ratowniczo - gaśniczej lub w zależności od rozmiaru zagrożenia alarmowanie Państwowej Straży Pożarnej,
 • pełnienie posterunków asystencyjnych podczas nagrań z widownią organizowanych w studiach telewizyjnych, halach zdjęciowych oraz zabezpieczenie efektów i prac pożarowo niebezpiecznych,
 • wydawanie zezwoleń na przeprowadzenie nagrań z udziałem publiczności lub efektami pożarowo niebezpiecznymi,
 • zgłaszanie kierownikowi Wydziału Przeciwpożarowego stwierdzonych braków wyposażenia i usterek systemów ppoż.,
 • aktualizowanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego,
 • opiniowanie i uzgadnianie dokumentacji projektów scenograficznych oraz efektów specjalnych w studiach telewizyjnych oraz prowadzenie rejestru tych czynności.

Oczekujemy:

 • wykształcenia minimum średniego,
 • ukończonego kursu inspektorów ochrony przeciwpożarowej,
 • co najmniej rok doświadczenia zawodowego na stanowisku Inspektora Ochrony Przeciwpożarowej,
 • umiejętności przeprowadzania zapytań ofertowych, sporządzania opisów przedmiotu zamówienia, redagowania pism, przygotowywania umów i zleceń,
 • znajomości przepisów przeciwpożarowych.

Mile widziane będą:

 • wykształcenie wyższe w zakresie inżynierii bezpieczeństwa pożarowego,
 • uprawnienia elektryczne SEP do 1 kV,
 • znajomość obsługi central pożarowych POLON ALFA,
 • znajomość obsługi central oddymiania Mercor, D+H,
 • znajomość obsługi instalacji tryskaczowych,
 • kurs konserwatora podręcznego sprzętu gaśniczego,
 • kurs konserwatora hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych,
 • kurs konserwatora detektorów GAZEX,
 • znajomość obsługi urządzeń biurowych.  

Oferujemy:

 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę,
 • odpowiedzialne zadania i przyjazną atmosferę w pracy,
 • adekwatne wynagrodzenie i dogodne warunki pracy,
 • bogaty pakiet socjalny.

Osoby zainteresowane ofertą zapraszamy do udziału w rekrutacji i przesłania CV

za pomocą przycisku aplikuj.

Na aplikacje czekamy do dnia 28 lutego 2020 r.

Aplikuj

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk na podstawie informacji otrzymanych Pana Adriana Cios z Biura Zarządzania Kapitałem Ludzkim TVP S.A.