Z danych zamieszczanych w materiałach informacyjnych i dostępnych na stronach internetowych stowarzyszeń oraz fundacji zajmujących się pozyskiwaniem i rejestracją potencjalnych dawców szpiku kostnego wynika, że w Polsce średnio co godzinę ktoś dowiaduje się, że ma białaczkę, czyli nowotwór krwi. Na szczęście, dzięki postępowi nauki, medycyny i transplantologii, rozpoznanie to nie musi obecnie wiązać się z nieodwracalnymi i często negatywnymi następstwami postawionej diagnozy. Rozwiązaniem i jedynym ratunkiem dla wielu osób chorych, niestety także dzieci, jest przeszczepienie szpiku kostnego lub komórek macierzystych od niespokrewnionego dawcy.

W związku z tym, że znalezienie „biologicznego bliźniaka”, czyli osoby, która może zostać spełniającym szereg wymagań dawcą, nie jest zdaniem prostym, a osób potrzebujących jest coraz więcej, także kadra i kadeci Szkoły przyłączyli się do akcji promującej powyższą ideę. 18 lutego 2020 roku w Auli odbyło się spotkanie informacyjne, a dzień później przy wejściu głównym do Szkoły zorganizowany został punkt pobierania niezbędnych do badań laboratoryjnych wymazów. Tym samym grono potencjalnych donatorów szpiku kostnego wzbogaciło się o kolejnych 51, gotowych do niesienia bezinteresownej pomocy, osób.

Wszystkich chcących zdobyć więcej informacji na temat dawstwa szpiku kostnego zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej www.dkms.pl .

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk