Ostatni tydzień lutego w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie rozpoczął się od wyjątkowego wydarzenia. Wyjątkowo, gdyż w tym dniu tj. w poniedziałek 24 lutego 2020, żegnało się ze służbą trzech funkcjonariuszy SA PSP w Krakowie. Wyjątkowo, gdyż w tym zacnym gronie znalazło się dwóch naczelników. Wreszcie wyjątkowo gdyż wszyscy odchodzący na zaopatrzenie emerytalne pracownicy, to niezwykle zasłużeni dla krakowskiej Szkoły, jak i dla Państwowej Straży Pożarnej strażacy. Podczas uroczystej zbiórki żegnaliśmy: st. bryg. dr inż. Roberta Wolańskiego – naczelnika Wydziału Centrum Ochrony Ludności i Dóbr Kultury, mł. bryg. Rafała Niemca - naczelnika Wydziału Informatyki i Łączności oraz mł. bryg. Tomasza Szweja – wykładowcę Wydziału Centrum Ochrony Ludności i Dóbr Kultury. Przebieg bogatej kariery zawodowej i dokonań strażaków przedstawił Komendant Szkoły st. kpt. Marek Chwała, jednocześnie dziękując w imieniu własnym, kadry i kadetów za długie lata spędzone w Szkole i niewątpliwy wkład w jej rozwój. Sami bohaterowie dzisiejszej uroczystości również w ciepłych słowach wspominali swoje początki z co najmniej 30-letnią przygodą z Państwową Strażą Pożarną, jak również służbę dla i w krakowskiej Szkole.

Dziękujemy kolegom, wykładowcom, przełożonym szczerze życząc wszelkiej pomyślności…  

St. bryg. dr inż. Robert Wolański był pracownikiem Szkoły od 1990 r. Służbę rozpoczął w Wydziale Szkolenia na stanowisku starszego instruktora. W kolejnych latach stopniowo przechodził ścieżki kariery zawodowej od stanowiska wykładowcy poprzez kierownika zespołu przedmiotowego do naczelnika wydziału. St. bryg. dr inż. Robert Wolański to niezwykle wyróżniający się oficer Państwowej Straży Pożarnej. Wiedza, profesjonalizm, doświadczenie oraz pasja pożarnicza to cechy, które doskonale oddają charakter służby oficera. Systematycznie podnosił kwalifikacje, a ukoronowaniem realizacji szeregu przedsięwzięć rozwojowych i naukowych (w tym działalności eksperckiej) było podjęcie prac badawczych nad nowymi konstrukcjami strażackich ochron osobistych. Ponadto zrealizował przewód doktorski w Akademii Górniczo-Hutniczej. St. bryg. Robert Wolański pracował w zespole powołanym Decyzją KGPSP opracowującym zmiany w wymaganiach funkcjonalno-użytkowych i normach należności przedmiotów umundurowania strażaków PSP oraz w zespole do monitorowania zmian w rozporządzeniu MSWiA w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia. W zakresie realizowanych zadań dot. kształcenia i doskonalenia zawodowego - kierował Wydziałem Kształcenia Zawodowego, a od lipca 2018 r. – wydziałem Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury.St. bryg. Robert Wolański jest ekspertem w zakresie kształcenia modułowego oraz rzeczoznawcą MEN w obszarze programów kształcenia (technik pożarnictwa) i podręczników szkolnych. Jest również autorem szeregu publikacji naukowych i referatów dotyczących eksploatacji sprzętu do działań ratowniczo-gaśniczych, edukacji pożarniczej, egzaminów zawodowych i ochron osobistych. Bez przeszkód łączy pracę naukową i innowacyjne podejścia z edukacją oraz służbą w PSP. Doskonałe przygotowanie zawodowe, dodatkowo wsparte pracowitością i ambicją naukową sprawiły, iż st. bryg. dr inż. Robert Wolański w codziennej służbie odznaczał się nieprzeciętnym zawodowstwem.

Odznaczenia i wyróżnienia:

    Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” – 1995 r.
    Brązowy Krzyż Zasługi – 1998
    Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - 1999
    Brązowy medal „ Za zasługi dla obronności kraju” – 2004
    Złoty medal za Zasługi dla Pożarnictwa – 2007
    Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 2008
    Srebrna odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 2014
    Medal Komisji Edukacji Narodowej - 2015
    Srebrny medal za długoletnią służbę - 2017

Mł. bryg. Rafał Niemiec był związany ze Szkołą Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie od ponad 30 lat. Początkowo był zatrudniony jako pracownik cywilny, a od 1989 roku został przyjęty do służby. Przez wszystkie lata, przechodząc kolejne szczeble kariery zawodowej gruntował swoją pozycję jako funkcjonariusz sumienny, zawsze podchodzący do swoich obowiązków w sposób rzetelny i profesjonalny. Dbając o wysoki poziom wykonywania powierzonych zadań, jak również chcąc stale pogłębiać swoją wiedzę, niejednokrotnie uczestniczył w kursach, sympozjach i szkoleniach. Posiada bardzo głęboką wiedzę specjalistyczną i bogate doświadczenie, które umiejętnie wykorzystywał na co dzień w służbie, a z którym chętnie się dzielił. Mł. bryg. Rafał Niemiec profesjonalnie i z zaangażowaniem nadzorował prawidłowe funkcjonowanie systemów teleinformatycznych działających w Szkole. Ma także ogromny wkład w uruchomienie nowoczesnej centrali telefonicznej oraz stanowiska kierowania. Ponadto przez lata był związany z procesem dydaktyczno-wychowawczym, w którym aktywnie uczestniczył prowadząc zajęcia na różnych poziomach szkolenia zawodowego. Mł. bryg. Rafał Niemiec to wzorowy oficer, wysoko oceniany za profesjonalizm, solidność i umiejętność współpracy. Posiada nienaganny przebieg służby oraz cieszy się dużym autorytetem wśród współpracowników i podwładnych. Oddany służbie, sprawny organizator, szanowany przełożony i dobry kolega.

Odznaczenia i wyróżnienia:

    Brązowy Medal „Za zasługi dla pożarnictwa” – 1995 r.
    Srebrny Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - 1999 r.
    Brązowy Krzyż Zasługi - 2001
    Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 2004 r.
    Brązowy Medal za Zasługi dla Obronności Kraju – 2004
    Srebrna odznaka Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej – 2010
    Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa – 2014
    Medal Srebrny „Za Długoletnią Służbę” - 2015 r.

Mł. bryg. Tomasz Szwej rozpoczął służbę w ochronie przeciwpożarowej
w 1987 roku pełniąc obowiązki dowódcy oddziału w Zakładowej Straży Pożarnej
w Krakowie. Od 2003 roku pełni służbę w Szkole Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. W codziennej pracy prowadził zajęcia dydaktyczne ze słuchaczami dziennymi, zaocznymi oraz na innych kursach z zakresu ochrony przeciwpożarowej. Od 2017 roku realizuje zadania wydziału Centrum Szkolenia Ochrony Ludności i Dóbr Kultury. Swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe doskonale potrafił przełożyć na zadania wynikające z toku służby oraz potrzeb szkoleniowych. Z powierzonych obowiązków służbowych wywiązywał się sumiennie i terminowo, wykazując wiedzę fachową i dobre przygotowanie zawodowe. Koleżeński, zawsze pomocny, potrafił pracować zespołowo. Sumienny, solidny
i dokładny. Dobrze planuje swoją pracę oraz wdraża nowe i kreatywne rozwiązania. Ponadto jest osobą dyspozycyjną. W roku 2010 i 2014 brał udział w działaniach powodziowych na terenie województwa podkarpackiego i świętokrzyskiego. W 2016 r. brał czynny udział w zabezpieczeniu operacyjnym światowych dni młodzieży w miejscowości Brzegi. Oddany służbie, dobry kolega i współpracownik.

Odznaczenia i wyróżnienia:

    Brązowa Odznaka „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej” – 2010 r.
    Brązowy Medal „Za Zasługi dla Pożarnictwa” - 2016 r.
    Srebrna Odznaka „Zasłużony dla Ochrony P.poż. – 2018

 

 

Opracowanie: Jolanta Palczewska

Zdjęcia kdt Jakub Śliż