Najlepszym sposobem na zdobywanie wiarygodnych informacji, szczególnie w zakresie medycyny i zdrowia, jest pozyskiwanie ich od osób posiadających wiedzę opartą na dowodach i wynikach naukowych badań oraz posiadających kompetencje i doświadczenie zawodowe w danym obszarze. Kierując się powyższymi przesłankami na spotkanie z kadrą i słuchaczami Szkoły w dniu 03 marca 2020 roku zaproszony został Państwowy Inspektor Sanitarny Ministerstwa Spraw Wewenętrznych i Administracji na obszarze województwa małopolskiego dr n.biol. Paweł Pocheć.

Cieszące się dużym zainteresowaniem spotkanie z naszym gościem podzielone zostało na dwie części. W pierwszej przestawione zostały statystyki i dane epidemiologiczne dotyczące zakażeń wirusami: wścieklizny, HIV, WZA typu A, odry oraz grypy, a w drugiej prelegent i uczestnicy skupili się na zasadach postępowania profilaktycznego oraz wytycznych dotyczących działania w sytuacji, w której dojdzie do chociażby potencjalnego kontaktu z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym typem koronawirusa SARS-CoV-2.

W trosce o bezpieczeństwo własne oraz swoich najbliższych, chroniąc siebie i otoczenie przed potencjalnym zakażeniem różnego rodzaju wirusami, nieustannie warto pamiętać o stosowaniu podstawowych zasad higieny do których należy:

- częste mycie rąk wodą z mydłem oraz ich dezynfekowanie środkami na bazie alkoholu,

- unikanie dotykania nieumytą ręką twarzy (ust, nosa, oczu),

- zasłanianie ust i nosa podczas kichania i kaszlu,

- unikanie kontaktu twarzą w twarz z osobą podejrzaną o zakażenie lub zakażoną,

- stosowanie się do zaleceń w zakresie pozostawania w domu osób, które mają objawy infekcji dróg oddechowych.

Istotne jest także aby strażacy oraz inni funkcjonariusze znali kryteria epidemiologiczne, oparte na nich zasady kwalifikacji poszczególnego przypadku (od podejrzenia, przez duże prawdopodobieństwo, do potwierdzenia) oraz wymagania dotyczące używania odpowiednich do założonej sytuacji środków ochrony indywidualnej (maseczek, ochrony oczu, dezynfekcji części ciała i płaszczyzn).

Informacje o krajach/regionach z utrzymującą się transmisją COVID-19 są dostępne pod linkiem: https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-community-transmission-2019-ncov

oparte na faktach i aktualne informacje na stronie internetowej prezentuje także Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny.

www.mz.gov.pl

www.pzh.gov.pl

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk