Jak już wielokrotnie przy różnych okazjach informowaliśmy, nasza Szkoła stanowi istotne ogniwo potencjału jakim dysponuje centralny odwód operacyjny krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. W zależności od zaistniałej sytuacji utrzymywane przez nas w pełnej gotowości do niezwłocznego wyjazdu siły i środki skierowane mogą zostać do różnego typu zdarzeń. Jednym z nich może być rozwinięcie i obsługa przeznaczonych na bazę socjalną i noclegową dla ratowników obozowisk, które mogą być także miejscem schronienia dla osób wymagających pomocy. Dostarczane w odpowiednio spakowanych kontenerach wyposażenie nie raz pełniło już funkcję tymczasowego punktu pomocy medycznej, a nawet szpitala. Z sytuacją taką mieliśmy do czynienia między innymi podczas wsparcia przez PSP zabezpieczenia medycznego organizowanych w 2016 roku Światowych Dni Młodzieży, a także corocznych inicjatyw medycznych towarzyszących największej wigilii dla osób bezdomnych, samotnych i potrzebujących, która odbywa się od wielu lat na krakowskim Rynku.

Przy okazji warto także zauważyć, że zgodnie z zatwierdzonym przez Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w listopadzie 2015 roku „Programem rozwoju szkół i ośrodków szkolenia PSP na lata 2015-2020”, to właśnie Szkole Aspirantów PSP w Krakowie wyznaczona została rola wiodąca w zakresie realizacji zadań z obszaru ratownictwa medycznego.

Pomimo tego, że będący w naszej dyspozycji sprzęt konserwowany, serwisowany i sprawdzany jest regularnie, a kadra pełniąca służbę oficera dyżurnego Szkoły i dowódców (kompanii i pododdziałów wielozadaniowych oraz sekcji obozowiskowej) wraz z kadetami regularnie uczestniczy w ćwiczeniach doskonalących, to w związku z pojawiającymi się doniesieniami o sytuacji epidemiologicznej na świecie, zakładanej potencjalnie potrzebie użycia jednostek ochrony przeciwpożarowej do wsparcia systemu opieki zdrowotnej oraz mając na uwadze licznie prowadzone w całej Polsce związane z pojawieniem się wywołującego COVID-19 koronawirusa SARS-CoV-2, w dniu 06 marca 2020 roku, na polecenie Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, przeprowadzone zostały ćwiczenia ze sprawiania i możliwości konfiguracji będącego w naszym posiadaniu komponentu medycznego. Składa się z on z 7 pneumatycznych namiotów, a w każdym z nich realizowane mogą być odrębne zadania mające na celu opiekę nad poszkodowanym (chorym). W Komponencie występuje: namiot triagowy - w którym odbywa się segregacja, czyli wstępna ocena i przydzielenie priorytetów leczniczych lub transportowych, na podstawie których personel decyduje o kolejności udzielania pomocy osobom chorym lub poszkodowanym. Po przeprowadzeniu procedur segregacji przydzielany jest mu kolor adekwatny do jego stanu. W komponencie występują następujące oddziały (namioty) reanimacyjny, gdzie realizowana jest opieka nad pacjentami najbardziej poszkodowanymi (tzw. czerwonymi), zabiegowy oraz ambulatorium, do którego trafiają pacjenci wymagający wykonywania niecierpiących zwłoki procedur medycznych oraz namiot obserwacyjny. Komponent dysponuje także przestrzenią magazynową oraz wyodrębnionym miejscem dla personelu, które przy długotrwałych działaniach ratowniczych jest przeznaczony do odpoczynku i regeneracji sił. Jednocześnie jesteśmy w stanie zapewnić opiekę dla 18 pacjentów leżących oraz 20 siedzących. Na wyposażeniu znajduje się również specjalistyczny sprzęt medyczny: 2 szt. defibrylotorów manualnych Lifepack 15, ssak mechaniczny, respirator, pompa infuzyjna oraz 14 sztuk kardiomonitorów. Komponent medyczny wyposażony jest również w 10 agregatów prądotwórczych i pozwalających zapewnić komfort cieplny nagrzewnic.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Tomasz Mucha