W okresie 15.02-13.03.2020 roku Wydział Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych w Nowym Sączu przeprowadził szkolenia wysokościowe poziomu specjalistycznego dla funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej z SGRW „Krynica-Zdrój”, SGRW „Warszawa 7” oraz SA PSP w Krakowie.

Realizowany w sprzyjających warunkach pogodowych kurs obejmował "Szkolenie dla kandydatów na młodszych ratowników wysokościowych KSRG" (15-21.02 - 8 osób) oraz "Szkolenie młodszych ratowników wysokościowych KSRG" (6-13.03 - 12 osób). Zajęcia dydaktyczne, prowadzone przez instruktorów oraz starszych instruktorów ratownictwa wysokościowego KSRG z woj. małopolskiego i mazowieckiego, realizowane były na obiektach przyrody nieożywionej (m. in. skałki w Rożnowie), obiektach przemysłowych, a także na obiektach szkoleniowych poligonu WSSGR.

Szkolenie szczęśliwie zaliczyli wszyscy uczestnicy, uzyskując pierwszy w hierarchii tytuł w ratownictwie wysokościowym - młodszego ratownika wysokościowego KSRG.

 

Opracowanie: bryg. T. Traciłowski

Zdjęcie: bryg. T. Traciłowski