Na podstawie decyzji jaką otrzymaliśmy z Krajowego Centrum Koordynacji Ratownictwa i Ochrony Ludności w dniu 22 kwietnia 2020 roku do działań wspierających gaszenie pożaru, jaki trawi Biebrzański Park Narodowy, zadysponowane zostały będące w dyspozycji Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej siły i środki Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie stanowiące wsparcie centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Autokarem oraz samochodem terenowym do wyznaczonego miejsca koncentracji udało się łącznie 42 strażaków, w tym: 4 osoby spośród kadry Szkoły pełniące funkcje dowódcze, 2 kierowców oraz 36 kadetów – słuchaczy XXVIII turnusu kształcenia dziennego (II kompanii). Ratownicy zabrali ze sobą niezbędne do prowadzenia działań gaśniczych wyposażenie, środki łączności oraz pozostałe materiały pozwalające im na samowystarczalność do działań na najbliższe 36 godzin.

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk