22 kwietnia 2020 roku kompania wielozadaniowa Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie zadysponowana została do działań gaśniczych prowadzonych na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego. W ramach centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego do wskazanego przez Krajowe Centrum Koordynacji i Ochrony Ludności miejsca koncentracji sił i środków udało się 42 strażaków w tym: 4 dowódców, 2 kierowców i 36 kadetów.

Na miejsce prowadzonych działań ratownicy dotarli wchodzącym w skład floty Szkoły autokarem i samochodem terenowym. Zabrali ze sobą: środki łączności, pozwalające na samodzielną egzystencję do 36h racje żywnościowe, zabezpieczające układ oddechowy maseczki, podręczny sprzęt gaśniczy oraz pojazd typu quad.

Po przybyciu na miejsce zdarzenia kompania bezzwłocznie skierowana została do działań gaśniczych, które prowadzone były na obszarze objętym pożarem do późnych godzin nocnych. W głównej części polegały one na dozorowaniu pogorzeliska oraz ręcznym dogaszaniu ciągle pojawiających się zarzewi ognia.

Wśród wymienianych przez dowódców problemów z jakimi spotkali się do tej pory znajduje się ogromny obszar objęty pożarem, konieczność pieszego przemieszczania się na znaczne odległości (nawet kilku kilometrów zanim dotrze się do właściwego odcinka bojowego), a także trudności związane z działaniem ratowniczym w nieznanej wcześniej, niezindustrializowanej, przestrzeni. Warto zauważyć, że ze względu na panującą suszę, tereny jeszcze niedawno znajdujące się pod wodą, dzisiaj objęte są pożarem, a ich lokalizacja sprawia trudności nawet miejscowej ludności.

Odległość jaka dzieli SA PSP w Krakowie od miejsca pożaru, jego intensywności i rozmiar nie pozwalają nam obecnie na wiarygodne prognozy dotyczące czasu prowadzonych działań, konieczności dokonania podmiany ratowników i ich powrotu do domu.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: asp. Łukasz Tomczak