Po krótkim, ale niezwykle zasłużonym odpoczynku, nocnej regeneracji i uzupełnieniu materialnych zapasów (paliwa, maseczek, baterii itp.) uczestnicząca w ramach sił i środków centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego w gaszeniu Biebrzańskiego Parku Narodowego kompania wielozadaniowa Szkoły odzyskała pełną gotowość do dalszego działania.

23 kwietnia 2020 roku – w drugim dniu od zadysponowania – głównymi zadaniami naszych strażaków było dozorowanie pogorzeliska, dogaszanie pojawiających się zarzewi ognia oraz budowa niezbędnej do podawania wody na duże odległości magistrali wężowej. Wykorzystując wyposażenie samochodu wężowego sprawiona została niezbędna (w zależności od warunków i potrzeb) do przetłaczania lub przepompowywania mająca kilka tysięcy metrów linia. Dzięki pozyskaniu w ten sposób wody do celów pożarowych udało się podać kilaka prądów gaśniczych, a tym samym w wymierny sposób przyczynić się do ograniczenia skutków obejmującego ogromny areał pożaru.

Dowodzący na swoich odcinkach bojowych funkcjonariusze: mł.byrg. Tomasz Mucha, st.kpt. Piotr Nowak, mł.kpt. Karol Góra oraz asp. Łukasz Tomczak - prócz trudności związanych z koniecznością działania w niekorzystnych warunkach atmosferycznych, wyraźnie odczuwalnym oddziaływaniu termicznym pożaru, zmęczenia ciężką fizyczną pracą z wykorzystaniem tłumic i innego podręcznego sprzętu gaśniczego potęgowanego bezwzględną koniecznością wykorzystania standardowych środków ochrony osobistej i znacznie utrudniających oddychanie maseczek, w swoich relacjach wielokrotnie podkreślają bardzo dobrą współpracę ze sztabem oraz przedstawicielami innych jednostek ochrony przeciwpożarowej i podmiotów uczestniczących w walce z trawiącym ogromy areał ogniem. Między innymi dzięki wykorzystaniu nowych technologii, w tym wyposażonego w kamerę termowizyjną bezzałogowego statku powietrznego, ratownicy są w stanie ocenić nie tylko skalę zagrożenia, ale także skuteczność oddziaływania podawanych na dany obszar prądów wody.

Na uwagę, wyrazy wdzięczności i uznania zasługuje także postawa miejscowych władz i działających z ogromnym zaangażowaniem i poświęceniem mieszkańców zagrożonych terenów, w tym położonej nad Biebrzą miejscowości Wroceń oraz Goniądz. Nasi ratownicy są pod ogromnym wrażeniem gotowości do wszechstronnej pomocy – począwszy od dostarczania nieograniczonej ilości napojów, racji żywnościowych, na organizowaniu tymczasowych, napędzanych siłą ludzkich mięśni, przepraw promowych pozwalających strażakom szybciej docierać do newralgicznych dla rozwoju pożaru miejsc.

Chociaż przyczyna pożaru nie została jeszcze jednoznacznie ustalona, to z dużym prawdopodobieństwem założyć można, że ma ona charakter antropogeniczny. W związku z tym, jeszcze raz przypominamy o zainicjowanej przez Komendę Główną Państwowej Straży Pożarnej akcji „Stop pożarom traw”.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcie: asp. Łukasz Tomczak i mł.kpt. Karol Góra

 

 

 

 


Państwowa Straż Pożarna

KG PSP: https://www.straz.gov.pl/aktualnosci/lista_aktualnosci/Stop-pozarom-traw/idn:37337

Fanpage KG PSP: https://www.facebook.com/panstwowastraz.pozarna/

Fanpage Prewencji Społecznej PSP: https://www.facebook.com/prewencjaspoleczna/

TT KG PSP: https://twitter.com/KGPSP

Lasy Państwowe

Fanpage Lasów Państwowych: https://www.facebook.com/LasyPanstwowe/

Instagram Lasów Państwowych: https://www.instagram.com/lasy_panstwowe/?hl=pl

TT: rzecznika prasowego Lasów Państwowych: https://twitter.com/AnnaMalinowskLP

Strona WWW Lasów Państwowych: www.lasy.gov.pl

Opracowanie: KG PSP