Trzeci dzień (24.04.2020 r.) działania Kompanii Szkolnej na terenie objętego pożarem Biebrzańskiego Parku Narodowego upłynął na prowadzeniu intensywnych działań gaśniczych z wykorzystaniem zbudowanej wcześniej, a mającej już kilka kilometrów, magistrali oraz tłumic. Polewanie wodą obszaru kilkuset metrów kwadratowych pozwoliło na skuteczne schłodzenie, wciąż miejscami mocno rozgrzanego i zawierającego tlące się elementy, podłoża.

Świadomość tego, jak ważnym dla nas wszystkich rejonem i istotnym dla całego ekosystemu elementem jest część ratowanego parku, połączona z widoczną skutecznością oraz wiarą w sens prowadzonych z ogromnym poświęceniem działań, pozwala, pomimo pojawiających się objawów fizycznego zmęczenia, utrzymywać wysoki poziom gotowości i motywacji do ciężkiej pracy.

Próbując odnaleźć w każdej, nawet najtrudniejszej sytuacji pozytywnych jej stron, warto zauważyć, że wartością dodaną udziału kadry i kadetów we wspólnym działaniu ratowniczym jest doskonałą okazją do połączenia wiedzy z praktyką, zdobycia nowych doświadczeń i budowania właściwych dla „strażackiej barci” relacji. Nie można przecież zapominać, że zadysponowani kadeci II kompanii już za dwa miesiące będą naszymi absolwentami, a jeżeli obecna sytuacja epidemiologiczna pozwoli na przeprowadzenie zaplanowanych na czerwiec egzaminów zawodowych, to także osobami mogącymi poszczycić się tytułem technik pożarnictwa i stopnie młodszego aspiranta PSP.

Nauka i doskonalenie nabytych w czasie dwuletniego procesu kształcenia umiejętności jest tym bardziej wartościowa, że przebiega pod czujnym okiem i wsparciu kadry, wśród której znajdują się: zastępca naczelnika Wydziału Pododdziałów Szkolnych – właściwego między innymi dla przygotowania i organizacji działań centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego, zastępca naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego (do niedawna kierownika zespołu przedmiotowego „Taktyka zwalczania pożarów”) – osoba posiadająca nie tylko kwalifikacje inżyniera pożarnictwa, ale także posiadająca doświadczenie w nauczaniu przedmiotów związanych z zaopatrzeniem wodnym oraz instruktorzy wiodących przedmiotów zawodowych: sprzęt do działań ratowniczo-gaśniczych oraz taktyka zwalczania pożarów, którzy na co dzień uczestniczą w kreowaniu zajęć edukacyjnych, w czasie których wykorzystywane jest wiedza dotycząca wyposażenia technicznego i jego praktycznego wykorzystania w akcjach i działaniach ratowniczych.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: st.kpt. Piotr Nowak, mł.kpt. Karol Góra, asp. Łukasz Tomczak