Pomimo tego, że 4 maja formalnie ustanowiony został Dniem Strażaka dopiero 18 lat temu, to od wieków wspomnienie w kalendarzu liturgicznym postaci św. Floriana, kojarzone było ze świętem osób wykonujących zawody wiążące się z ogniem, w tym: strażaków, hutników i kominiarzy.

Dla poświęcających swoje życie na rzecz ochrony przed pożarem i innymi zagrożeniami osób, gotowej do wielu poświęceń strażackiej rodziny, dzień ten był nie tylko świętem, czasem odbierania awansów, odznaczeń, nagród i medali, ale przede wszystkim sposobnością do spotkań, udziału w religijnych uroczystościach i oficjalnych obchodach organizowanych z udziałem najwyższych władz państwowych i samorządowych. Jednak 4 maja 2020 roku w Szkole Aspirantów PSP w Krakowie, ze względu na wciąż utrzymujący się stan epidemii, wyglądał zupełnie inaczej. Dzisiaj kompania honorowa nie wyjechała wczesnym ranem na plac Józefa Piłsudzkiego do Warszawy, nie pojawiła się też na Rynku w Krakowie, ani w Bazylice św. Floriana w Krakowie, nie było także uroczystej zbiórki w wypełnionej do ostatniego miejsca szkolnej auli.

Dzisiaj, w związku z koniecznością zachowania zasad obowiązującego reżimu sanitarnego, na zorganizowaną na tzw. placu zewnętrznym Szkoły uroczystą zbiórkę, przybyli jedynie przedstawiciele kierownictwa oraz strażacy pełniący tego dnia służbę w naszej Jednostce Ratowniczo-Gaśniczej.

Przeprowadzone w kameralnym gronie spotkanie rozpoczęło się od złożenia stosownego meldunku przez dowódcę uroczystości st.kpt. Pawła Serwatkę. Po podniesieniu flagi państwowej głos zabrał Komendant Szkoły st.kpt. Marek Chwała, który swoje krótkie przemówienie podzielił na cztery, bardzo ważne części: podziękowania dla całej kadry i słuchaczy, za trud służby, pracy i nauki; gratulacje dla osób awansowanych i wyróżnionych; odczytanie skierowanego do nas przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudę okolicznościowego listu oraz złożenie serdecznych i szczerych życzeń.

Zgodnie z obowiązującymi zaleceniami, wytycznymi i zasadami bezpieczeństwa, w czasie uroczystej zbiórki nie nastąpiło niestety uroczyste wręczenie stosownych dokumentów, nie zmienia to jednak tego, że miło jest nam poinformować, że na postawie otrzymanych rozkazów personalnych od dzisiaj wyższe stopnie służbowe mają:

bryg. DELA Wojciech

bryg. MUCHA Tomasz

mł.bryg. JANOSZ Dominik

mł.bryg. OMIELSKA Małgorzata

mł.bryg. UBIK Eugeniusz

st.kpt. KALANDYK Łukasz

st.kpt. WIKTOR Dawid

asp.sztab. SZTERLEJA Konrad

st.asp. CZAJKA Rafał  

st.asp. DŁUGOSZ Mariusz

st.asp. TOMCZAK Łukasz

st.asp. WINKLER Mariusz

asp. DUDEK Sławomir

asp. MATYS Tomasz

asp. PŁATEK Piotr

asp. ZDZIEBKO Mariusz

ogn. Przysiężniak Wojciech

st.str. SOLARZ Adrian

st.str. SZEWCZYK Michał.

 

W szczególny sposób cieszy nas także nadanie w trybie wyróżnienia przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji wyższego stopnia służbowego jednemu z funkcjonariuszy, którym jest st.kpt. Artur Bartocha oraz powiększenie grona oficerów Państwowej Straży Pożarnej, do którego dołączyli:

mł.kpt. ŁĄCKI Bartłomiej             

mł.kpt. OLECH Rafał

mł.kpt. PYTEL Tomasz

mł.kpt. SKOWRON Elżbieta.

Informacje na temat osób awansowanych z grona kadetów oraz funkcjonariuszy i pracowników cywilnych nagrodzonych lub wyróżnionych w inny sposób przekażemy w późniejszym terminie. Tymczasem wszystkim awansowanym serdecznie gratulujemy!

Korzystając z okazji dziękujemy także bardzo serdecznie przedstawicielom rozlicznych instytucji oraz osobom prywatnym za wszystkie otrzymane dzisiaj życzenia, wyrazy uznania, szacunku i wsparcia. Są ona dla nas nie tylko oznaką Państwa zaufania, ale także zobowiązaniem na przyszłość, któremu postaramy się sprostać.

 

 

 

04.05.2020 Dzień Strażaka 2020

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk