Chociaż określenie „Kadet” wywodzi się z tradycji edukacji wojskowej i wiąże się z tworzeniem oraz funkcjonowaniem najstarszych w Polsce szkół specjalizujących się w nauczaniu taktyki wojennej, a będący następstwem Szkoły Rycerskiej, to paramilitarne korzenie, organizacja i struktura Państwowej Straży Pożarnej, a zapewne także istotna rola jaką w odzyskaniu niepodległości odegrali strażacy sprawiły, że do dzisiaj jest ono także obecne w naszej formacji.

Na podstawie obowiązujących aktów prawnych dotyczących obronności i bezpieczeństwa tytuł kadeta uzyskują bez szczególnego nadania żołnierze kształceni na podoficera [1], jak i osoby pełniące służbę kandydacką w szkołach aspirantów Państwowej Straży Pożarnej [2]. Jednak to na podstawie decyzji nr 432 /MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia świąt wojskowych oraz sposobu ich obchodzenia w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - 21 maja ustanowiony został Dniem Kadeta, czyli szczególnym świętem środowisk skupiających studentów oraz słuchaczy uczelni i szkół wojskowych.

Nie zmienia to jednak tego, że w 90. rocznicę ustanowienia przez Marszałka Józefa Piłsudskiego Dnia Kadeta (na pamiątkę daty rozpoczęcia walk na górze św. Anny w czasie III powstania śląskiego oraz rocznicy śmierci najmłodszego z poległych kadetów, szesnastoletniego Karola Chodkiewicza), wszystkim Kadetkom i Kadetom, szczególnie tym pełniącym służbę kandydacką w Naszej oraz pozostałych dwóch kształcących w zawodzie technik pożarnictwa szkołach PSP, chcielibyśmy złożyć najserdeczniejsze z serdecznych i najszczersze ze szczerych życzenia.

W dniu Państwa święta przyłączamy się do szerokiego grona osób wdzięcznych i przepełnionych uznaniem dla podejmowanego przez Państwa trudu nauki i służby. Zapewne nie każdy z nas jest w stanie uświadomić sobie i każdego dnia pamiętać o tym, jak wiele ograniczeń i wyzwań niesie ze sobą skoszarowany system kształcenia. Rozłąka z rodziną i bliskimi, rygor, niezbędne dla utrzymania porządku i dyscypliny przestrzeganie przepisów, regulaminów, zasad i procedur, a także funkcjonowanie według ściśle określonego oraz powtarzalnego planu i porządku dnia, jest ceną jaką każdego dnia „płacicie” Państwo za to, by móc wykonywać wymarzony zawód. Zawód, którego podstawowym zadaniem i celem jest ratowanie ludzkiego życia, zdrowia, mienia i środowiska, co niestety wiąże się z ciągłym narażaniem samego siebie na różnego typu zagrożenia. To niesamowite, że w tak często skupionym wyłącznie na sobie i swoich potrzebach społeczeństwie, wciąż są młodzi ludzie, którzy gotowi są do ciężkiej pracy, nauki i poświęcenia. Swoją postawą i zaangażowaniem każdego dnia udowadniacie Państwo, że takie wartości jak patriotyzm i altruizm wciąż są żywe i warte kultywowania.

Prócz życzeń wszelkiej pomyślności w na osobistych i zawodowych ścieżkach życia chcielibyśmy Państwu bardzo serdecznie podziękować:

- za to, że jesteście,

- za zapał 😉 do nauki, dociekania, pytania, za chęć doskonalenia i dodatkowego szkolenia oraz zdobywania kolejnych kompetencji i umiejętności,

- za dziesiątki litrów potu wylanego w czasie ćwiczeń,

- za setki litrów potu wylanego w czasie tysięcy działań ratowniczych, w których każdego roku uczestniczycie,

- za udział w działaniach centralnego odwodu operacyjnego krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,

- za pozostawanie w ciągłej gotowości i dyspozycyjności,

- za godziny służb i wart, za czuwanie nad bezpieczeństwem naszych obiektów, mienia i nas samych,

- za troskę o należyty stan i czystość obiektów Szkoły,

- za gotowość do znoszenia trudów życia poligonowego, szkolenia unitarnego i życia w koszarach,

- za pomoc w realizacji naszych zadań,

- za niezliczoną ilość oddanej bezinteresownie na rzecz potrzebujących krwi,

- za organizację akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego,

- za wszystkie przedsięwzięcia charytatywne, w których tak często uczestniczycie – za odwiedziny w szpitalach, w których leczone są często terminalnie chore dzieci, za zbiórki i prezenty, którymi obdarowujecie będących w potrzebie,

- za pracę na rzecz dzielnic i miast, w których się uczycie – zabezpieczenia imprez i uroczystości,

- za godne reprezentowanie naszej formacji poprzez udział w wyjazdach kompanii honorowej, aktywnościach pocztów flagowych i sztandarowego,

- za reprezentowanie Szkoły w zawodach i imprezach sportowych,

- za uśmiech i „Młodość”, którą się z nami dzielicie, która dodaje nam sił i nie pozwala spocząć na laurach,

- za motywowanie nas do działania, rozwoju, stymulowanie do poszukiwania nowych metod, technik i narzędzi pozwalających czynić proces kształcenia jeszcze bardziej atrakcyjnym i skutecznym,

- za pamięć, o tych którzy odeszli już na wieczną służbę.

W dobie światowej pandemii koronawirusa, nie sposób nie podziękować Wam także za: pokorne znoszenie zasad izolacji i reżimu sanitarnego, za aktywne uczestnictwo w zajęciach prowadzonych za pomocą narzędzi do kształcenia zdalnego oraz za przygotowania do egzaminów semestralnych i zawodowych.

Chociaż wiele osób na świecie poddanych jest licznym ograniczeniom i rygorom związanym z koniecznością izolacji społecznej i zachowania społecznego dystansu, to niewiele z nich doświadcza tego, co od połowy marca jest Państwa udziałem. Nie każdy ma świadomość tego, że połowa z Was od ponad 2 miesięcy nie opuściła murów Szkoły.

Na koniec - szczególne życzenia kierujemy do słuchaczy II kompanii, którzy za dwa tygodnie przystąpią do egzaminów zawodowych. Trzymamy kciuki za pozytywny ich wynik, który pozwoli Wam już niedługo cieszyć się nie tylko tytułem technik pożarnictwa ale także stopniem młodszego aspiranta PSP.

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

 

[1] ] par. 2 i 4 rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 lutego 2011 r. w sprawie tytułów wojskowych żołnierzy w czynnej służbie wojskowej,

[2] par. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 5 sierpnia 1997 r. w sprawie przebiegu służby kandydackiej oraz szczegółowych zasad i trybu opiniowania strażaków w służbie kandydackiej