W związku z pozyskaniem przez Szkołę Aspirantów PSP w Krakowie ciągnika rolniczego marki ZETOR MAJOR CL80 -stanowiącego zarówno część zestawu do usuwania skutków klęsk żywiołowych, jak i niezbędnego do wykonywania licznych prac gospodarczych na terenie naszego poligonu pożarniczego wyposażenia, będący w naszym posiadaniu ciągnik Ursus C-914 został uznany za zbędny

Zgodnie z obowiązującymi przepisamizgłoszonyzostałon do zasobu Komendanta Głównego Państwowej Straży, który decyzją z dnia 21.05.2020 roku zdecydował o nieodpłatnym przekazaniu ciągnika do będącej elementem krajowego systemu ratowniczego-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Kościelcu.Fizyczne przekazanie sprzętu nastąpiło 24 czerwca 2020 roku. Dzięki pozyskaniu ciągnika rolniczego, OSP Kościelec zdecydowanie zwiększy swój potencjał ratowniczy w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych na terenie powiatu proszowickiego.

W przekazaniu uczestniczyli: mł. bryg. Rafał Czaja z-ca Komendanta Szkoły, p.o. naczelnik WTP kpt. Łukasz Gąstoł i prezes OSP Kościelec druh Krzysztof Połetek.

 
 

Opracowanie: st.str. Mateusz Stanek

Zdjęcia:  kpt. Łukasz Gąstoł