W opublikowanym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej kalendarzu na bieżący rok szkolny, 26 czerwca 2020 roku wyznaczony został na dzień zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Z tej okazji w szkolnej auli odbyła się dzisiaj uroczysta zbiórka, która stała się okazją do podsumowania II semestru nauki kadetów XXIX turnusu kształcenia dziennego.

Opierając się na wdrożonych w Szkole zasadach prewencji przed zakażeniem koronawirusem, w spotkaniu, prócz słuchaczy, uczestniczyli jedynie przedstawiciele kadry kierowniczej, dydaktycznej i wychowawczej.

O zgodny z pożarniczym ceremoniałem przebieg zbiórki zadbali funkcjonariusze Wydziału Pododdziałów Szkolnych na czele z zastępcą naczelnika bryg. Tomaszem Muchą, który pełnił funkcję dowódcy całego wydarzenia.

Podniosłości dodała obecność sztandaru Szkoły, odśpiewany hymn państwowy oraz pełne wyrazów uznania, wdzięczności, gratulacji i życzeń przemówienie Komendanta Szkoły mł.bryg. Marka Chwały.

Warto zauważyć, że także okres wakacji nie będzie dla nas czasem wolnym. Przez kolejne tygodnie i miesiące kadeci, wraz z kadrą, pełnić będą służby w naszej jednostce ratowniczo-gaśniczej. Każdego dnia kilkudziesięciu z nich pozostawać będzie w gotowości do wyjazdu w razie zadysponowania do działań sił i środków centralnego odwodu KSRG, Okres ten będzie także sposobnością do doskonalenia i utrwalania zdobytej, w pewnej części z wykorzystaniem narzędzi do zdalnego nauczania, wiedzy i ratowniczych umiejętności. Przydadzą się one zarówno w bezpośrednim działaniu, jak i w osiągnięciu pozytywnego wyniku zaplanowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną na 11 i 12 sierpnia br. pisemnych, a w dniach 17-22 praktycznych, egzaminów potwierdzających kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa dla kwalifikacji BPO.03.

Wszyscy zaangażowani będziemy również w przeprowadzenie procesu rekrutacji i naboru na rok szkolny 2020/21. Funkcjonariusze Wydziału Szkolenia Specjalistycznych Grup Ratowniczych z siedzibą w Nowym Sączu prowadzić będą zajęcia w ramach bloku zasadniczego szkolenia podstawowego w zawodzie strażak, kontynuowane będą prace związane z wykończeniem pozyskanego kilka lat wcześniej nowego obiektu dydaktycznego, a w pozostałych budynkach przeprowadzone zostaną bieżące i niezbędne remonty.

Pomimo ambitnych planów i obciążenia służbowymi zadaniami i obowiązkami, mamy nadzieję, że każdy z naszych słuchaczy i pracowników będzie miał okazję do chociaż krótkiego odpoczynku, oderwania się od trudów służby, nabrania sił do kolejnych wyzwań i czekających nas od 1 września, nie tylko dydaktycznych, zadań.

W czasie uroczystej zbiórki 68 zdyscyplinowanym, sumiennym i osiągającym wysokie wyniki w nauce kadetom, wręczone zostały złote (7) i srebrne (61) odznaki „Wzorowy Kadet Pożarnictwa”. Także 74 osoby odebrały akty nadania wyższych stopni służbowych – 15 – sekcyjnego oraz 59 – starszego strażaka.

Wszystkim wyróżnionym i nagrodzonym serdecznie gratulujemy, życzymy dalszych sukcesów zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk