26 czerwca 2020 roku mury Szkoły opuściło 91 absolwentów Turnusu XXVIII kształcenia dziennego. Po niespełna dwóch latach nauki, pokonaniu szeregu wyzwań i trudności, z których z pewnością na pierwszy plan wysuwa się trwające ponad dwa miesiące skoszarowanie i będąca elementem wdrożonych zasad reżimu sanitarnego pełna izolacja, niestety nie podczas uroczystej promocji, a przeprowadzonej w ograniczonym gronie w hali sportowej zbiórki, zasilający grono techników pożarnictwa kadeci, odebrali świadectwa ukończenia Szkoły. W obecności kierownictwa, kadry, sztandaru i ograniczonego do minimum grona najbliższych, mający od dzisiaj na podstawie stosownych decyzji personalnych Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji prawo do noszenia dystynkcji młodszego aspiranta Państwowej Straży Pożarnej absolwenci, ostatni raz, ramię w ramię z koleżankami i kolegami z kompanii, spotkali się, by godnie pożegnać się ze sobą i nami.

Uroczystość ta, chociaż skromna, pełna była pozytywnych emocji, które wynikały nie tylko z zakończenia kolejnego etapu nauki, ale także tego, że wszyscy przystępujący do egzaminów zawodowych kadeci osiągnęli pozytywny ich wynik.

Do byłych już uczniów, słowa podziękowań, gratulacji i życzeń, skierował Komendant Szkoły SA PSP w Krakowie mł.bryg. Marek Chwała, a w imieniu absolwentów swoimi refleksjami podzielił się prymus turnusu mł.asp. Hubert Maksymiuk, który w czasie IV semestrów nauki uzyskał  średnią ocen 5,00.

Nikt z nas nie był w stanie przewidzieć takiego obrotu spraw. Jeszcze niedawno pełni byliśmy nadziei, że uda nam się w tradycyjny sposób zorganizować promocję, która przez 60 lat działalności naszej Szkoły jest dla nas wszystkich, jednym z najważniejszych wydarzeń i świętem. Niestety w trosce o bezpieczeństwo kadry, słuchaczy i gości oraz konieczność zachowania narzuconych przez Ministra Zdrowia, Ministra Edukacji Narodowej i Głównego Inspektora Sanitarnego ograniczeń i zasad profilaktyki, musieliśmy się ograniczyć do skromnej, ale niezwykle dla nas wszystkich istotnej i uroczystej formy.

Wszystkim tegorocznym absolwentkom i absolwentom, także słuchaczom XXXVI turnusu Kwalifikacyjnego kursu zawodowego, którzy także w komplecie zdali przeprowadzone w obiektach Tauron Areny Kraków w dniu 3 czerwca br. egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie technik pożarnictwa, życzymy wszelkiej pomyślności i satysfakcji z podjętych decyzji. Trzymamy kciuki nie tylko za Państwa rozwój zawodowy, kolejne awanse w stopniach i stanowiskach, ale także za powodzenie na niwie wszelkich Państwa aktywności i rodzinnego życia. Szczególnie ciepło myślimy o tych absolwentach, którzy skierowani zostali do służby w jednostkach organizacyjnych PSP z dala od swojego dotychczasowego miejsca zamieszkania, od przyjaciół i bliskich. Oby ten nowy etap prywatnego i zawodowego życia obfitował jedynie w sukcesy i pozytywne wydarzenia.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk