30 czerwca i 2 lipca 2020 roku, w jednej z nowoczesnych sal konferencyjnych znajdujących się w Tauron Arenie Kraków, przeprowadzone zostały dwie edycje specjalnie opracowanego i dedykowanego pracownikom obiektu „Szkolenia z zakresu ochrony przeciwpożarowej, wytycznych oraz  dobrych praktyk reżimu sanitarnego ograniczającego transmisję zakażenia wirusem SARS-Cov-2 powodującego chorobę COVID 19”. Opracowany przez pracowników Szkoły program, ze względu wagę poruszanych zagadnień i chęć utrzymania najwyższego poziomu merytorycznego, przygotowania praktycznego i doświadczenia zawodowego prelegentów, zrealizowany został z udziałem zaproszonych do współpracy gości, wśród których znaleźli się: Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej Nr 6 w Krakowie mł. bryg. mgr inż. Damian Woszczyna oraz reprezentująca Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną dr n. med. Anna Konior-Rozlachowska.


Rangę szkolenia podniosła także obecność wśród wykładowców Zastępcy Komendanta Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie mł.bryg. mgr Rafała Czaja, który w czasie inaugurującego wykładu podzielił się ze słuchaczami swoimi przemyśleniami i doświadczeniami w obszarze ewakuacji, ze szczególnym uwzględnieniem zachowania się zarządcy oraz pracowników obiektu podczas ogłoszenia alarmu o zaistnieniu zagrożenia. Natomiast z aspektami technicznymi dotyczącymi roli i funkcji urządzeń przeciwpożarowych oraz gaśnic zgromadzonych zapoznał Zastępca Naczelnika Wydziału Kształcenia Zawodowego st.kpt. mgr inż. Piotr Nowak. 


Pozostałe wystąpienia dotyczyły stricte tematyki zabezpieczenia higieniczno-sanitarnego imprez masowych i zgromadzeń z dużą liczbą uczestników, które słuchaczom przybliżył mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk  oraz wykłady naszych gości skupiających się na istocie reżimu sanitarnego i dobrych praktyk, których wdrożenie pozwala na ograniczenie transmisji wirusów, w tym SARS-CoV-2, oraz postępowania w sytuacji podejrzenia obecności koronawirusa u osoby przebywającej w obiekcie.


Głównym celem przeprowadzonego dla 48 pracowników Tauron Areny Kraków szkolenia było utrwalenie i podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa zarządców i użytkowników tej największej w Polsce i jednej z najnowocześniejszych na świecie hal widowiskowo-sportowych. Jego przeprowadzenie było pokłosiem naszej dotychczasowej współpracy, między innymi przy organizacji tegorocznych egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe dla naszych absolwentów.


Wszystkim uczestnikom, życzymy by pozyskana wiedza nigdy nie musiała być zweryfikowania w praktyce, bardzo serdecznie dziękujemy za niezwykle miłą atmosferę i gratulujemy pozytywnego ukończenia szkolenia, czego namacalnym dowodem są wręczone na zakończenie zaświadczenia. Mamy nadzieję, że obecna sytuacja związana z epidemią już niedługo pozwoli na powrót wydarzeń i widzów na liczne wydarzenia organizowane  w tej kulturalnej, sportowej i biznesowej wizytówce Krakowa.


Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk
Zdjęcia: st.kpt. Piotr Nowak