W poniższym pliku znajdują się szczegółowe wyniki ze sprawdzianu z pływania i braku lęku wysokości:

Szczegółowe wyniki