15 lipca 2020 roku podpisane zostało porozumienie pomiędzy Szkołą i Komendą Wojewódzką Policji w Krakowie. Głównym przedmiotem syngowanego przez mł. bryg. Marka Chwałę i insp. Romana Kustera dokumentu jest określenie warunków współpracy przy organizacji przedsięwzięć szkoleniowych w zakresie szkoleń z kwalifikowanej pierwszej pomocy.

Na jego podstawie funkcjonariusze Policji, pod nadzorem i z udziałem kadry Szkoły, z częściowym wsparciem sprzętowym i dostępem do naszych stanowisk poligonowych, realizować będą pozwalające uzyskać tytuł „ratownika” kursy. Tym samym kolejny raz podległe ministrowi spraw wewnętrznych i administracji służby spotkają się w celu wspólnego realizowania szeregu dydaktycznych inicjatyw. Prowadzone w ramach doskonalenia zawodowego szkolenia pozwolą na weryfikację i aktualizację już posiadanej wiedzy oraz utrwalenie umiejętności właściwego reagowania w stanach nagłego zagrożenia zdrowotnego, które już nie raz okazały się niezwykle ważnym ogniwem zabezpieczenia ćwiczeń i działań operacyjnych.

Jesteśmy przekonani, że tego typu aktywności pozwalają nie tyko na sprostanie nałożonym na nas przez prawodawcę obowiązkom, ale stają się także sposobnością do obustronnej wymiany doświadczeń, budowania relacji i zaufania, których efekty wykorzystane zostaną w czasie podejmowanych interwencji, przez co przyczynią się bezpośrednio do podniesienia bezpieczeństwa wszystkich obywateli.

Zarówno program, warunki i wymagania organizacyjne, w tym te dotyczące wieńczącego 66h zajęć teoretycznych i praktycznych egzaminu, odpowiadać będą zapisom ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym i wydanych na jej postawie przez ministra zdrowia, ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra obrony narodowej rozporządzeń w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy.

 

 

Opracowanie: mł.bryg. Piotr Sowizdraniuk

Zdjęcia: Zespół Prasowy KWP w Krakowie