Na podstawie decyzji z dnia 08 lipca 2020 roku Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, 10 lipca 2020 roku w obecności:

  • Pani Józefy Szczurek Żelazko – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia,
  • Komendanta Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie mł. bryg. Marka Chwały,
  • Zastępcy Małopolskiego Wojewódzkiego Komendanta Państwowej Straży Pożarnej bryg. Piotra Słowiaka,
  • Pełniącego Obowiązki Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Brzesku bryg. Janusza Potera,
  • Naczelnika Wydziału Techniczno-Poligonowego Szkoły Aspirantów PSP w Krakowie kpt. Łukasza Gąstoła,
  • Radnego Miejskiego, a za razem Sołtysa Jadownik Pana Jarosława Sorysa,
  • Prezesa Tarnowskiej Agencji Rozwoju Regionalnego Sławomira Petera,
  • Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach reprezentowanego przez prezesa OSP druha Józefa Móla,

odbyło się uroczyste, nieodpłatne, przekazanie dziewięcioosobowego samochodu marki Ford Transit, należącego i eksploatowanego przez Szkołę Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Jadownikach.

Ochotnicza Straż Pożarna w Jadownikach jest jednostką włączoną do Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, funkcjonuje nieprzerwanie od ponad 130 lat, wpisując się w bogatą historię polskiego ruchu pożarniczego. Przez lata istnienia swojej jednostki strażacy z Jadownik zabezpieczają teren gminy Brzesko, wielokrotnie brali czynny udział w działaniach ratowniczych, przeciwpowodziowych i innych zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu zdarzeniach, niejednokrotnie ryzykując własnym życiem, współdziałając w myśl zasady „jeden za wszystkich – wszyscy za jednego”. Ponadto przy jednostce działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, do której należy 40 dzieci. Rodzina strażacka liczy łączenie ponad 100 osób.

Mikrobus który przekazano do w/w jednostki w znaczący sposób poprawi skuteczność działań ratowniczo – gaśniczych, a także umożliwi zwiększenie mobilności w realizowaniu statutowych działań Jednostki OSP Jadowniki.

 

 

Opracowanie: st.str. Matausz Stanek

Zdjęcie: st.str. Mateusz Stanek